ΑΔΕΔΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Συναδέλφισσες/φοι,

Επειδή τις δυο τελευταίες ημέρες ο σύλλογος δέχεται πολλά ερωτήματα σχετικά με την δυνατότητα διεκδίκησης του Μισθολογικού Κλιμακίου που δεν χορηγήθηκε τα έτη 2016-2017 σε όλους ανεξαιρέτως του δημοσίους υπαλλήλους και την αναγκαιότητα να κάνουμε αίτηση όχλησης μέχρι 31-12-2022 για διακοπή της παραγραφής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, δημοσιεύουμε τη σχετική ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ που θεωρούμε ότι ξεκαθαρίζει απολύτως το ζήτημα. Επιπροσθέτως δημοσιεύουμε και το σχετικό γνωμοδοτικό σημείωμα της νομικής συμβούλου της ΑΔΕΔΥ. Από εκεί και πέρα επαφίεται σε κάθε συναδέλφισσα και συνάδελφο να εκτιμήσει τα πράγματα και αναλόγως να πράξει.

Διαβάστε ή κατεβάστε την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ:

Διαβάστε ή κατεβάστε το ενημερωτικό σημείωμα της νομικής συμβούλου της ΑΔΕΔΥ