Ακυρώνουμε τις πανεθνικές εξετάσεις (τύπου PISA) σε Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου

Οργανώνουμε πολύμορφο αγώνα μαζί με τους γονείς

Δεν επιτρέπουμε να γίνουν οι μαθητές μας και τα σχολεία μας πειραματόζωα ενός ολέθριου πειράματος διάλυσης, αξιολόγησης/κατηγοριοποίησης, ανταγωνισμού και ιδιωτικοποίησης του δημόσιου σχολείου

Το υπουργείο Παιδείας για δεύτερη χρονιά επιδιώκει να πραγματοποιήσει στις 10 Μαΐου 2023 σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για χιλιάδες μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων σε 600 επιλεγμένες σχολικές μονάδες της χώρας, στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Με βάση τη νομοθεσία οι εξετάσεις αυτές μπορούν να επεκταθούν με μια υπουργική απόφαση και σε άλλα μαθήματα αλλά και σε άλλες τάξεις (ν.4823/2021, άρθρο 107). Ενώ στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι «Σκοπός των ως άνω εξετάσεων είναι η εξαγωγή πορισμάτων, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και σχολικής μονάδας». Επομένως, οι επιδόσεις των μαθητών, παρ’ ότι δεν δημοσιοποιούνται σε ατομικό επίπεδο, καθορίζουν τον βαθμό επίτευξης των στόχων από κάθε σχολική μονάδα.

Πέρυσι το ΥΠΑΙΘ κάτω από το βάρος των σθεναρών και παιδαγωγικά αιτιολογημένων αντιδράσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας απέτυχε να υλοποιήσει το πρόγραμμα των εξετάσεων όπως το είχε σχεδιάσει.  Αυτή η αποτυχία το ανάγκασε φέτος, παρά τις αρχικές του εξαγγελλίες για καθολική εφαρμογή των εξετάσεων σε όλα τα δημοτικά και γυμνάσια της χώρας, να κάνει δύο βήματα υποχώρησης:

 1. Δεν πραγματοποιεί τις εξετάσεις αυτές σε όλα τα σχολεία, αλλά σε «αντιπροσωπευτικό» δείγμα τους,  και
 2. Δεν μελετά τα αποτελέσματα τους σε σχολικό επίπεδο, αλλά μονάχα σε εθνικό και περιφερειακό.

Το γεγονός όμως ότι δεν αλλάζει τον νόμο και δεν μιλά ανοιχτά και δημόσια για την υποχώρησή του, μας υποχρεώνει να σκεφτούμε πως απλά κρύβει προσωρινά όσα θέλει να εφαρμόσει στο επόμενο στάδιο, για να καθησυχαστούμε και να σταματήσουμε τις αντιδράσεις μας, ώστε ανενόχλητο να περάσει την πολιτική του. 

Η κυβέρνηση δεν προχώρησε ούτε σε ένα μέτρο που μπορεί πραγματικά να αναβαθμίσει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Αιτήματα που χρόνια τώρα ο κλάδος αναδεικνύει, όπως η κατάσταση της σχολικής στέγης και των υποδομών, ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη, η κάλυψη των αναγκών με μόνιμο προσωπικό ώστε να σταματήσει η αθλιότητα της αναπλήρωσης, η κάλυψη όλων των μαθητών που έχουν ανάγκη από παράλληλη στήριξη, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε όλα τα σχολεία, ειδικά μετά την όξυνση των προβλημάτων που κληρονομήσαμε από την πανδημία και την τραγική διαχείριση των κλειστών σχολείων, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ίδιο το περιεχόμενο του σχολείου, τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά βιβλία.

Με τις εξετάσεις αυτές, το ΥΠΑΙΘ επιχειρεί να μεταβιβάσει τις ολέθριες συνέπειες των πολιτικών του στη δημόσια εκπαίδευση, σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Τι αποτελέσματα θα έχουν για το αμέσως επόμενο διάστημα, εάν επιτρέψουμε να προχωρήσουν αυτές οι εξεταστικές διαδικασίες:

 1. Δύσκολα ένας/μια δάσκαλος/α θα επιλέγει να αναλάβει πλέον την Στ΄ τάξη.
 2. Οι δάσκαλοι/ες που θα αναλάβουν τελικά αυτό το καθήκον, θα πιέζονται να εγκαταλείψουν τη διδασκαλία με βάση τις πραγματικές μορφωτικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητ(ρι)ών τους και να κάνουν την τάξη τους φροντιστήριο προγύμνασης.
 3. Οδηγούν στην συρρίκνωση της διδασκαλίας και του προγράμματος σπουδών σε ό,τι εξετάζεται και στην εφαρμογή των πιο απαρχαιωμένων μεθόδων διδασκαλίας. Τα υπόλοιπα μαθήματα θα υποβαθμιστούν αφού το κύριο βάρος θα «πρέπει» να προσανατολιστεί σε έναν συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης (με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) της γλώσσας και των μαθηματικών.
 4. Εντείνουν τον ταξικό διαχωρισμό των σχολείων (δηλαδή την πόλωση των σχολείων ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική σύνθεση των μαθητών – σχολεία των φτωχών και των μεταναστών, σχολεία της μεσαίας τάξης και σχολεία των ελίτ).
 5. Οδηγούν τους μαθητές να αντιλαμβάνονται με μεγαλύτερη ακόμα έμφαση, (και σε τρυφερή ηλικία μάλιστα)  την αποτυχία στις εξετάσεις ως ματαίωση δική τους και να αποδέχονται την θέση για την οποία τους προορίζει ούτως ή άλλως η εκπαίδευση ως μηχανισμός αναπαραγωγής της ταξικής κοινωνίας. Δηλαδή νομιμοποιείται στην συνείδησή τους η κοινωνική θέση για την οποία προορίζονται.
 6. Στις ΗΠΑ, εκπαιδευτικοί και διευθυντές αναφέρουν ότι η κεντρική διοίκηση τους συμβουλεύει να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στους μαθητές που βρίσκονται λίγο κάτω από το όριο της βαθμολογίας που χρειάζονται για να περάσουν τα τεστ, αφήνοντας στην άκρη και αυτούς που είναι πολύ πάνω από αυτό το όριο αλλά και όσους δεν έχουν καμιά ελπίδα να το φτάσουν. Ανάλογες πρακτικές εφαρμόζονται και στην Αγγλία.

Οι εξετάσεις PISA μόνο αθώες δεν είναι! Η ίδια υπουργός Παιδείας χαρακτηρίζει αυτές τις εξετάσεις ως έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες της αξιολόγησης, της κατηγοριοποίησης δηλαδή των σχολείων, που με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων της πλειοψηφίας των μαθητών.  Συνδέονται άμεσα δηλαδή με τα αντιεκπαιδευτικά σχέδια που προωθούν ΟΟΣΑ, ΕΕ και κυβερνήσεις για την αυτονομία, εμπορευματοποίηση, κατηγοριοποίηση σχολείων και την «ελεύθερη» γονεϊκή επιλογή σχολείου – που θα λειτουργεί στην πραγματικότητα εντελώς αντίστροφα- αφού θα είναι τα σχολεία εκείνα που θα επιλέγουν μαθητές, αποκλείοντας εκείνους που πιθανόν θα «ρίξουν» τις επιδόσεις τους και θα συμβάλουν αρνητικά στην αξιολόγησή τους.

Γι’ αυτό καλούμε τα εκπαιδευτικά σωματεία, τους φορείς και τις συλλογικότητες του γονεϊκού κινήματος, τους μαθητές ΝΑ ΤΙΣ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ! Να μην επιτρέψουμε να «νεκρώσει» η γνώση και η κριτική σκέψη, κάθε ζωντανή λειτουργία του δημόσιου σχολείου, και να μετατραπεί σε τυποποιημένη μετρήσιμη δεξιότητα, όπως απαιτεί η αγορά και οι πολιτικές εμπορευματοποίησης του δημόσιου σχολείου.

Οργανώνουμε καμπάνια πολύπλευρης ενημέρωσης κι αντίστασης:

 1. Καλούμε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς, να πάρουν μέρος μαζικά στην τρίωρη στάση εργασίας που έχει κηρύξει η ΔΟΕ με στόχο την ακύρωση των εξετάσεων.
 2. Καλούμε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς, που τους/τις εμπλέκει το ΥΠΑΙΘ στη διαδικασία, να μην επιτρέψουν να μετατραπεί η δουλειά τους σε «φροντιστήριο» προετοιμασίας των παιδιών! Να συνεχίσουν τη εκπαιδευτική διαδικασία στην τάξη τους, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητ(ρι)ών τους.
 3. Προχωράμε σε κοινές συσκέψεις ενημέρωσης και συντονισμού με τους Συλλόγους και τις Ενώσεις Γονέων. Οργανώνουμε πολύμορφες δράσεις με πανό, αφίσες, επιστολές προς τους γονείς για το άνοιγμα της καμπάνιας ενάντια στις εξετάσεις τύπου PISA σε ολόκληρη την κοινωνία.

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε.:

Πειραιά «Η Πρόοδος», Νίκαιας-Πειραιά, Κερατσινίου-Περάματος «Ν. Πλουμπίδης», Κορυδαλλού-Αγίας Βαρβάρας, A΄ Πειραιά «Ρ. Φεραίος», Αργοσαρωνικού και Σαλαμίνας.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.