ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

5ο Δελτίο Ενημέρωσης (17/11/19)

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Πειραιά στις 13/11/19

Των αιρετών στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά

Κατερίνας Λεπτουργίδου (τηλ.6972710436) και

Βύρωνα Κουτσώνη (τηλ.6972643025)

εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο της
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
(Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε.)

 

Την Τετάρτη 13/11, συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Πειραιά. Βασικό θέμα της συνεδρίασης ήταν οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στη Γ’ φάση. Με προηγούμενη ανακοίνωσή μας είχαμε επισημάνει το γεγονός των μειωμένων προσλήψεων και σε αυτή τη φάση σε σχέση με τα δηλωθέντα από τη Διεύθυνση κενά και τα προβλήματα που αυτό δημιουργεί στα σχολεία για μια ακόμη φορά. Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν ακόμη χειρότερη, καθώς πολλοί από τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν σε αυτή τη φάση, δεν προσήλθαν να αναλάβουν υπηρεσία . Μεγαλύτερο ήταν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Παράλληλη στήριξη καθώς στους Νηπιαγωγούς ανέλαβαν 13 από τους 16 και στους Δασκάλους ανέλαβαν 78 από τους 95 (τα νούμερα αφορούν σε Α,Β και Γ Πειραιά).

Επίσης, στη Γενική Παιδεία ανέλαβαν 5 δάσκαλοι από τους 8 και 4 νηπιαγωγοί από τους 7. Οι ελλείψεις αυτές εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την κατάσταση στα σχολεία δυόμισι μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και γι’ αυτό απαιτούμε για μια ακόμη φορά άμεση κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς, μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Επιπλέον, τονίζουμε ότι πρέπει να ικανοποιούνται όλα τα αιτήματα των συναδέλφων για βελτίωση θέσης, ώστε να μην αναγκάζονται ακόμα και να παραιτηθούν πολλές φορές, λόγω οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της τοποθέτησής τους σε περιοχή πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Σημειώνουμε ότι κι αυτή τη φορά δε δημοσιοποιήθηκαν όλα τα κενά για να επιλέξουν οι αναπληρωτές κι οι αιρετοί απείχαμε από τη διαδικασία τοποθέτησης.

Στα υπόλοιπα θέματα της συνεδρίασης:

  1. Επανατοποθετήθηκαν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους ή για ανάγκες της υπηρεσίας σε υπάρχοντα κενά και τροποποιήθηκε η συμπλήρωση υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου σε άλλους.
  2. Εγκρίθηκαν ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας και διοικητικού έργου για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών σχολείων σύμφωνα με το Ν.4386/2016
  3. Ανατέθηκαν καθήκοντα αναπληρώτριας Προϊσταμένης σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 στο 1ο Νηπιαγωγείο Δραπετσώνας.
  4. Ανατέθηκε υπερωριακή απασχόληση σε εκπαιδευτικούς που είχαν κάνει σχετική αίτηση για την παροχή κατ΄οίκον διδασκαλίας σε μαθητές του 4ου ΔΣ Νίκαιας και του 29ου ΔΣ Πειραιά.
  5. Αναγνωρίστηκε η συνάφεια μεταπτυχιακών σε 4 μόνιμους συναδέλφους
  6. Αναγνωρίστηκε η συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 38 αναπληρωτές συναδέλφους
  7. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε 8 συναδέλφους που είχαν κάνει σχετική αίτηση κι είχαν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.