Απεργία-αποχή στα Πειραματικά Σχολεία

Γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της Δ.Ο.Ε.

            Με βάση τα ερωτήματα που απέστειλαν οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Α΄ Αθήνας» και «Πλάτων» έπειτα από την από 8-3-2021 Διευκρινιστική Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει τα παρακάτω:

Η απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η Δ.Ο.Ε. από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 καθώς και από την Υπουργική Απόφαση «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (σε εφαρμογή των άρθρων 33,34 και 35 του Νόμου) καλύπτει πλήρως τους συναδέλφους, όλων των τύπων σχολείων (το άρθρο 2 της Υ.Α. θέτει ως πεδίο εφαρμογής όλους τους τύπους σχολείων) στο να μην τις εφαρμόσουν, με την πλήρη νομική τεκμηρίωση και στήριξη όλων μας των ενεργειών.

Στο πλαίσιο αυτό σας αποστέλλουμε γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. (σε συνέχεια της από 25-2-2021 γνωμοδότησής της) αναφορικά με την νομιμότητα της επιβολής πειθαρχικών ή υπηρεσιακών συνεπειών εις βάρος των εκπαιδευτικών, που συμμετέχουν στην απεργία αποχή, με την οποία διευκρινίζεται ότι και για τους συναδέλφους των Πειραματικών σχολείων ισχύουν όσα και για τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΕ

Ακολουθεί η γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της Δ.Ο.Ε.:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σε συνέχεια της από 25-2-2021 γνωμοδότησης μου αναφορικά με την νομιμότητα της επιβολής πειθαρχικών ή υπηρεσιακών συνεπειών εις βάρος των εκπαιδευτικών, που συμμετέχουν στην απεργία αποχή, που έχει προκηρύξει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος από κάθε ενέργεια, που σχετίζεται με την αξιολόγηση, που διέπεται από τις  διατάξεις των αρ. 33, 34 και 35 του ν. 4692/ 2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111), σε συνδυασμό προς τις διατάξεις της υπ’ αρ. 6603/ΓΔ4/20-01-2021 Υπουργικής Απόφασης «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» και με αφορμή την υπ’ αρ. Αρ. πρωτ. 6/ΔΕΠΠΣ/ 8-3-2021 εγκύκλιο του Προέδρου της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα «Εφαρμογή του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία», διευκρινίζεται, ότι η ως άνω γνωμοδότηση, αφορά σε όλες τις σχολικές μονάδες, μεταξύ αυτών και στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει μεταξύ άλλων και από την ως άνω εγκύκλιο του Προέδρου της ΔΕΠΠΣ, η διαδικασία αξιολόγησης, που προωθείται στην περίπτωση των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων είναι η ίδια, που προωθείται και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες και βέβαια είναι η διαδικασία, από την οποία η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος έχει προκηρύξει απεργία- αποχή. Την ίδια στιγμή, οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν στα εν λόγω Σχολεία είναι μέλη σωματείων – μελών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και με τον τρόπο αυτό καλύπτονται πλήρως από την προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση.

Με τα δεδομένα αυτά, ισχύουν και στην περίπτωση των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων όσα αναφέρονται στην από 25-2-2021 γνωμοδότηση μου και οι συμμετέχοντες στην απεργία αποχή εκπαιδευτικοί δεν δύνανται να υποστούν οποιαδήποτε διοικητική ή πειθαρχική συνέπεια, εξαιτίας της συμμετοχής στους στην νομίμως προκηρυχθείσα απεργία αποχή της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. 

Παραμένω στην διάθεση σας.

Με εκτίμηση,

Η νομική Σύμβουλος της ΔΟΕ

Μαρία Μαγδαλινή Τσίπρα

Κατεβάστε τα αρχεία: