ΑΠΕΡΓΙΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πειραιάς 19- 12 – 2017

 

Το Δ.Σ. του συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η Πρόοδος» με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με προβλήματα και δυσλειτουργίες που προκύπτουν κατά την άσκηση του απεργιακού δικαιώματος έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα:

1. Η καθολική συμμετοχή στην απεργία είναι το όπλο που έχουν οι εργαζόμενοι για να είναι οι αγώνες τους αποτελεσματικοί. Η απεργία είναι κατακτημένο δικαίωμα αλλά και καθήκον όλων μας τόσο απέναντι στον εαυτό μας όσο στο σύνολο του κλάδου. Επομένως η αναφορά μας σε μια σειρά προβλήματα που προκύπτουν στα σχολεία όταν κηρύσσεται απεργία δεν θα ήταν αναγκαία εφόσον η συμμετοχή σ΄ αυτήν είναι καθολική και μαζική.

2. Ο απεργός εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει εκ των προτέρων τη συμμετοχή του στην απεργία διατηρώντας το δικαίωμα να το αποφασίσει ακόμα και την τελευταία στιγμή. Είναι υποχρεωμένος όμως την ημέρα της απεργίας το πρωί να ενημερώσει τηλεφωνικά τη διεύθυνση του σχολείου ότι θα απεργήσει. Επειδή όμως έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά, καλό είναι οι απεργοί εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν εκ των προτέρων τους μαθητές και τους γονείς τους -ακόμα και με ενημερωτικό σημείωμα- ότι προτίθενται να απεργήσουν.

3. Η απεργία σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί έκτακτη απουσία. Δεν είναι έκτακτη διότι προκηρύσσεται πολλές μέρες νωρίτερα και επομένως τόσο οι διευθύνσεις των σχολείων όσο και η τοπική κοινωνία έχουν επαρκή ενημέρωση για το χρόνο διεξαγωγής της. Δεν είναι απουσία αλλά συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Όταν οι συνάδελφοι απεργούν δεν απουσιάζουν αντιθέτως μάλιστα δηλώνονται ως απεργοί και υφίστανται την προβλεπόμενη από το νόμο περικοπή μισθού. Επομένως στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 13 του άρθρου 11 του Π.Δ. 79., που αφορά έκτακτη απουσία εκπαιδευτικού από το σχολείο.

4. Σε κάθε περίπτωση και ειδικότερα στις περιπτώσεις που οι συνάδελφοι έχουν ειδοποιήσει εκ των προτέρων ότι θα είναι απεργοί, η διεύθυνση του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων πρέπει να μεριμνούν ώστε να διασφαλίζεται και να αποκτά νόημα η συμμετοχή στην απεργία. Η γενίκευση μιας πρακτικής που θα δώσει το σήμα προς τους γονείς ότι μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο ακόμα κι αν οι εκπαιδευτικοί τους απεργούν ακυρώνει τη συμμετοχή στην απεργία.

5. Το Δ.Σ. του Συλλόγου θεωρεί ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το ηθικό δικαίωμα των απεργών συναδέλφων η συμμετοχή τους στην απεργία να έχει πραγματικό αντίκρισμα. Το εκπαιδευτικό κίνημα έχει επιβάλει ως αυτονόητη συνέπεια μιας απεργίας οι μαθητές των απεργών να παραμένουν στο σπίτι και να μην προσέρχονται στο σχολείο.

6. Ταυτόχρονα επειδή η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί απόλυτο μέλημα και καθήκον μας είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο μόνο εφόσον έχουν ειδοποιηθεί οι γονείς τους ώστε με ασφάλεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.