Απορία ψάλτου βηξ!

Αόριστη και ανεπαρκής η απάντηση του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης Αττικής στα ερωτήματα που του απηύθυνε ο Σύλλογός μας

Στις 17 Σεπτεμβρίου το Δ.Σ. του Συλλόγου μας απέστειλε προς τον Περιφερειακό Δ/ντη Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής κ. Γεώργιο Κόσυβα έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ.: 78/20 17/8/2020) στο οποίο αναπτύσσονταν έντεκα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία των σχολείων. Τα ερωτήματα αυτά αναδείκνυαν μια σειρά από κρίσιμες διατάξεις, οδηγίες, συστάσεις και κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο και είναι εξαιρετικά δύσκολο ή πρακτικά αδύνατον να εφαρμοστούν με βάση τα σημερινά δεδομένα λειτουργίας των σχολείων (ανεπαρκές διδακτικό, βοηθητικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας, έλλειψη κατάλληλων χώρων, υποχρηματοδότηση, δόμηση του ωρολογίου προγράμματος, κλπ).

Στα πλαίσια αυτά και πριν αναζητηθούν από τους εκπαιδευτικούς ευθύνες σχετικές με την τήρηση των μέτρων ασφαλείας ζητήσαμε από Περιφερειακό Εκπαίδευσης Αττικής να μας απαντήσει εγγράφως στα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που του απευθύναμε. Παραδίδουμε – χωρίς περαιτέρω σχολιασμό – την απάντηση του, που εξαντλείται σε μόλις πέντε αράδες, στην κρίση των συναδέλφων. Σημειώνουμε μόνο πως και πάλι το βάρος πέφτει στις πλάτες των σχολείων και των εκπαιδευτικών…

Με ποδοσφαιρικούς όρους θα λέγαμε ότι «πετάει την μπάλα στην εξέδρα»!

Με εκκλησιαστικούς: «Απορία ψάλτου βηξ»!