ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 88η Γ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

Πειραιάς   16- 5 – 2019

Συναδέλφισσες/φοι, ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους που στελέχωσαν την εφορευτική επιτροπή και συντέλεσαν στην ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, η οποία κύλησε απρόσκοπτα χωρίς να σχηματίζονται ουρές.

Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε τη μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων στην εκλογική διαδικασία -σχεδόν προσεγγίσαμε τους επτακόσιους-  γεγονός που συντέλεσε ο σύλλογός μας να εκλέξει για πρώτη φορά επτά αντιπροσώπους για το συνέδριο της ΔΟΕ.

Στον πίνακα που ακολουθεί σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών καθώς και συγκριτικά στοιχεία του 2015 και 2017.

Άμεσα τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα του συλλόγου θα δημοσιευθούν οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα της Γ.Σ.