ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου συνεδρίασε το νέο Δ.Σ. του συλλόγου, που προέκυψε από τις εκλογές της 10ης Δεκεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσει την συγκρότηση του σε σώμα. Η Διαδικασία ξεκίνησε τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου με την εκλογή του Πρόεδρου και διακόπηκε για να συνεχιστεί την επόμενη ημέρα καθώς υπήρξε δυστοκία στην κατανομή των υπόλοιπων θέσεων του προεδρείου.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας η Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση δήλωσε ότι παρόλο που θα μπορούσε, με την πλειοψηφία που της έδωσαν οι συνάδελφοι, να διεκδικήσει και τις τρείς θέσεις του προεδρείου θα περιοριστεί σε μία από αυτές (τη θέση του προέδρου) και θα παραχωρήσει τις άλλες δύο (Αντιπροέδρου και Γ. Γραμματέα) στις άλλες δύο δυνάμεις. Ταυτόχρονα δήλωσε ότι για πολιτικούς λόγους δεν θα ψηφίσει καμιά από τις άλλες δυο δυνάμεις για τις θέσεις αυτές και τις κάλεσε να συνεννοηθούν μεταξύ τους για την κατανομή τους. Στη βάση αυτή ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για τη θέση του Προέδρου με μόνο υποψήφιο τον συνάδελφο Νικολάρα Λάμπρο, που προτάθηκε από Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση, την οποία κατέλαβε με ψήφους 7 υπέρ και δυο Λευκά.

Στη συνέχεια η ΑΣΕ(ΠΑΜΕ) πρότεινε τη συγκρότηση αντιπροσωπευτικού -αναλογικού προεδρείου και δήλωσε ότι ως δεύτερη δύναμη διεκδικεί τη θέση του Γ. Γραμματέα. Την ίδια θέση δήλωσαν ότι διεκδικούν και οι Ενωμένοι Εκπαιδευτικοί, ενώ δεν υπήρξε υποψηφιότητα για τη θέση του Αντιπροέδρου. Μετά τη σχετική διαβούλευση που ακολούθησε δεν έγινε δυνατόν να υπάρξει συμφωνία γι’ αυτό αποφασίστηκε να μετατεθεί η συνεδρίαση για την επόμενη ημέρα.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης τόσο η ΑΣΕ(ΠΑΜΕ) όσο και οι Ενωμένοι Εκπαιδευτικοί επέμειναν στις αρχική τους θέση συνεχίζοντας διεκδικούν τη θέση του Γενικού Γραμματέα κάθε μια για λογαριασμό της. Με βάση όσα ορίζει το καταστατικό ακολούθησαν τρείς συνεχόμενες μυστικές ψηφοφορίες για τη θέση του Γ. Γραμματέα με υποψήφιους τους συναδέλφους Κυζίλη Ολυμπία από την ΑΣΕ(ΠΑΜΕ) και Μεντάκη Τάσο από τους Ενωμένους Εκπαιδευτικούς. Κα στις τρεις ψηφοφορίες οι δυο συνάδελφοι ισοψήφησαν λαμβάνοντας από δυο (2) ψήφους ο καθένας ενώ υπήρξαν και πέντε (5) λευκά ψηφοδέλτια. Για το λόγο αυτό -όπως και πάλι ορίζει το καταστατικό- ακολούθησε κλήρωση ανάμεσα στους δυο υποψήφιους την οποία κέρδισε ο υποψήφιος των Ενωμένων Εκπαιδευτικών.

Ακολούθησαν μυστικές ψηφοφορίες για:

α) τη θέση του Αντιπροέδρου με μόνη υποψήφια τη συναδέλφισσα Κυζίλη Ολυμπία από την ΑΣΕ(ΠΑΜΕ) που κατέλαβε τη θέση με δύο (2) ψήφους υπέρ και επτά (7) λευκά.

β) τη θέση του Ταμία με μόνο υποψήφιο τον συνάδελφο Μενδώνη Πέτρο από την Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση που κατέλαβε τη θέση με δύο (9) ψήφους υπέρ.

γ) τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα με υποψήφιους τους συναδέλφους Πετρίδου Θεώνη από την Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση και Ρόμπα Γιάννη από την ΑΣΕ(ΠΑΜΕ). Τη θέση κατέλαβε η συναδέλφισσα Πετρίδου με πέντε (5) ψήφους υπέρ έναντι δυο (2) του συναδέλφου Ρόμπα, ενώ βρέθηκαν και 2 λευκά ψηφοδέλτια.

δ) τη θέση του Ειδικού Γραμματέα με μόνο υποψήφιο τον συνάδελφο Προκόβα Χρήστο από την Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση που κατέλαβε τη θέση με δύο (9) ψήφους υπέρ.

Με βάση τα παραπάνω το Δ.Σ συγκροτήθηκε ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικολάρας Λάμπρος

6977718257

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κυζίλη Ολυμπία

6977605259

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μεντάκης Αναστάσιος

6944605921

ΤΑΜΙΑΣ

Μενδώνης Πέτρος

6938903186

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πετρίδου Θεώνη

6937114024

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Προκόβας Χρήστος

6970393907

ΜΕΛΗ

Γαλάνης Γεώργιος

6972210342

Ρόμπας Γιάννης

6936173116

Σαββάκη Ελένη

6972864636

Επίσης καθορίστηκαν τα σχολεία ευθύνης των μελών του Δ.Σ. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Νικολάρας Λάμπρος

40ο, 41ο, 32ο, 34ο Πειραιά

17ο, 22ο, 48ο Πειραιά

Κυζίλη Ολυμπία

11ο, 22ο, 23ο & 26ο Πειραιά

23ο, 24ο, 26ο & 51ο Πειραιά

Μεντάκης Τάσος

1ο, 2ο, 3ο & 2ο Ειδικό Πειραιά, Δ/νση

9ο , 13ο, 18ο, 42ο & 52ο Πειραιά

Προκόβας Χρήστος

20ο & 46ο Πειραιά, 1ο & 1ο Ειδικό Δραπετσώνας

20ο & 53ο Πειραιά, 1ο, 2ο & 1ο Ειδικό Δραπετσώνας

Πετρίδου Θεώνη

56ο Πειραιά, 2ο, 3ο,4οΔραπετσώνας

3ο, 4ο & 5ο Δραπετσώνας

Σαββάκη Ελένη

9ο, 43ο & 50ο Πειραιά

11ο & 27ο, 6ο Πειραιά,

Γαλάνης Γιώργος

5ο, 27ο, 33ο & 54ο Πειραιά

5ο, 10ο, 25ο, 33ο & 50ο, Πειραιά

Μενδώνης Πέτρος

Ράλλεια, 13ο-21ο & 8ο Κερατσινίου

4ο, 5ο & 11ο Κερατσινίου

Ρόμπας Ιωάννης

6ο, 30ο, & 55ο Πειραιά

1ο, 28ο & 46ο Πειραιά

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.