Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για την αξιολόγηση – Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 στις 18:30

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με τη χρήση της πλατφόρμας Zoom στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/83239143398?pwd=Z0RYZjhEa0Y4dlhpTzZlQU9nWlJXUT09

Συναδέλφισσες/φοι,

το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Πειραιά «Η Πρόοδος» στο πλαίσιο της συνέχισης του αγώνα του κλάδου ενάντια στην αξιολόγηση – χειραγώγηση καλεί τα μέλη του σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση – συζήτηση τη ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 στις 18:30. Στόχος της εκδήλωσης – συζήτησης είναι ο συντονισμός της δράσης μας και η επίλυση όποιων ερωτημάτων – αποριών υπάρχουν γύρω από την περαιτέρω κλιμάκωση του συλλογικού αγώνα για την ακύρωση της αξιολόγησης στην πράξη μέσω των ενιαίων κειμένων. Υπενθυμίζουμε ότι εκδόθηκαν από το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. και έχουν ήδη αποσταλεί στα σχολεία του συλλόγου μας τα ενιαία κείμενα για την Β2 φάση “συλλογικού προγραμματισμού”.

Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα με στόχο την πλήρη απαξίωση και κατάργηση στην πράξη των νόμων 4692/2020 και 4823/2021. Ήδη 3.762 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα έχουν υιοθετήσει τα ενιαία κείμενα της Δ.Ο.Ε.. Τα νέα ενιαία κείμενα, βρίσκονται στην ίδια αντίληψη που κινούμαστε μέχρι τώρα. Είναι κεντρικά κείμενα, αναιρούν τη διαφοροποίηση των σχολικών μονάδων, αποτελούν ενιαία συλλογική έκφραση για όλα τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, καταγράφουν αιτήματα του κλάδου και καταγγέλλουν τις ευθύνες της εφαρμοζόμενης αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Οι δράσεις που περιγράφονται θα υλοποιηθούν κεντρικά από την Ομοσπονδία με τη συνδρομή και συμμετοχή των εκπαιδευτικών, στο διάστημα από τα τέλη Ιανουαρίου έως και τις αρχές του Μαΐου.

Τα κείμενα και οι δράσεις στόχο έχουν να:

α. ενώσουν όλους τους συλλόγους διδασκόντων, αναιρώντας έτσι τη δημιουργία επιλέξιμων /ανταγωνιστικών προφίλ για κάθε σχολική μονάδα,

βδιατηρήσουν το κριτικό πνεύμα των εκπαιδευτικών, χωρίς εξωραϊσμό της εκπαιδευτικής πραγματικότητας,

γ. ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, ακυρώνοντας την αντιεκπαιδευτική πολιτική

Η πλούσια δουλειά κάθε συλλόγου διδασκόντων για τους μαθητές του, όπως κάνουμε όλα τα χρόνια, συνεχίζεται κανονικά. Η ενιαία στάση των σχολείων αφορά στη σχέση μας με τη διοίκηση και στην αντίστασή μας στην προσπάθεια επιβολής της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Απέναντι στις αποτυχημένες προσπάθειες εκφοβισμού, τα απειλητικά έγραφα και τις έκνομες οδηγίες  από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., απαντάμε με τη συλλογική και αποφασιστική μας στάση δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι ο κλάδος δεν θα υποχωρήσει μπροστά στη βία και την ποινικοποίηση των αγώνων, δεν θα αποδεχτεί την κατάργηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας.

Ενωμένοι/ες υπηρετούμε το δημόσιο Σχολείο και τον παιδαγωγικό μας ρόλο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με τη χρήση της πλατφόρμας Zoom στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/83239143398?pwd=Z0RYZjhEa0Y4dlhpTzZlQU9nWlJXUT09

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.