ΔΟΕ: «Έκαστος εφ’ ω ετάχθη». Το Υ.ΠΑΙ.Θ. σε ρόλο επιθεωρητή μεθοδεύει την κατηγοριοποιήση και την εμπορευματοποίηση των σχολικών μονάδων.

Οι εκπαιδευτικοί με τις επιστημονικές – παιδαγωγικές και αγωνιστικές δράσεις τους στηρίζουν ενεργά τους μαθητές και το Δημόσιο Σχολείο

Για 5η κατά σειρά φορά, με την εγκύκλιο 27606/ΓΔ4/11.03.2022, το Υ.ΠΑΙ.Θ. επιχειρεί να επιβάλει την εφαρμογή της αξιολόγησης των Νόμων 4823/2021 και 4692/2020, προχωρώντας εκ νέου σε ανυπόστατες ερμηνείες, εκφοβιστικές πιέσεις και παράνομες προτροπές. Η εγκύκλιος δεν έχει καμία εκπαιδευτική στόχευση. Ο μόνος στόχος της είναι πολιτικός. Η υποταγή των εκπαιδευτικών που αντιστέκονται και υπερασπίζουν το Δημόσιο Σχολείο.

Η τελευταία διετία αποτελεί κλασικό δείγμα αυταρχισμού και λειτουργίας με καταστρατήγηση των δημοκρατικών διαδικασιών από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Ξεκινώντας με τις μεθοδεύσεις κατάργησης της εκπροσώπησης των εκπαιδευτικών από δημοκρατικά εκλεγμένους αιρετούς εκπροσώπους στα υπηρεσιακά Συμβούλια, με την τοποθέτηση δοτών και διορισμένων από την εργοδοσία «εκπροσώπων», συνέχισε να πορεύεται σε έναν αυταρχικό δρόμο, με στόχο να επιβάλλει την αξιολόγηση – κατηγοριοποίηση των σχολείων, με δυσμενέστατες συνέπειες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Απαξίωσε το 95% των εκπαιδευτικών που συμμετείχε σε Απεργία – Αποχή για την αποτροπή της εφαρμογής των αντιεκπαιδευτικών διατάξεων του πλαισίου της «εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων» και κινήθηκε δικαστικά εναντίον τους , ώστε να την καταστήσει παράνομη.

Χρησιμοποίησε κατασταλτική βία και δακρυγόνα εναντίον των εκπαιδευτικών που διαδήλωναν στην πλατεία Συντάγματος.

Αξιοποιεί «ημέτερα» Μ.Μ.Ε. για να συκοφαντήσει και να στιγματίσει τους αγώνες και τις αντιδράσεις του εκπαιδευτικού κινήματος.

Εκδίδει, επανειλημμένα, παράνομες «εντολές» δια του Γ.Γ. κυρίου Κόπτση, με στόχο να εκφοβίσει τους εκπαιδευτικούς.

Προσπαθεί να διχάσει τον κλάδο, καλώντας στελέχη της εκπαίδευσης να παρανομήσουν, αγνοώντας αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων. Διώκει εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε νόμιμα κηρυγμένο αγώνα των Συλλόγων τους κατά του οποίου ουδέποτε προσέφυγε δικαστικά και ουδέποτε κρίθηκε παράνομος.

Καλεί τους/τις Σ.Ε.Ε. να μετατραπούν σε «επιθεωρητές», αποδεχόμενοι/ες τον ρόλο του διοικητικού εκτελεστικού οργάνου του Υ.ΠΑΙ.Θ., αγνοώντας τον παιδαγωγικό τους ρόλο καθιστώντας τον «Μη Γενόμενο» .

Πολιτική και τακτικές εκφοβισμού, πιέσεων, εμπορευματοποίησης της παιδείας και κατηγοριοποίησης των σχολείων που άφησε και αφήνει υγειονομικά ανοχύρωτα, με διαρκείς ελλείψεις σε προσωπικό, με μια χωρίς προηγούμενο εντατικοποίηση των εσωτερικών τους λειτουργιών, με τις υποδομές τους στην τελευταία θέση της ευρωπαϊκής ηπείρου, με τη χρηματοδότησή τους να υπολείπεται των πραγματικών αναγκών.

Τελευταίο μέτρο η ενεργοποίηση φορμών της πλατφόρμας του Ι.Ε.Π. για τον «Συλλογικό προγραμματισμό, Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων» με νέα παράταση μέχρι και 31/3/2022 διάστημα στο οποίο και αναμένεται η ένταση της άσκησης πίεσης προς τους εκπαιδευτικούς.

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να συνεχίσουν την υλοποίηση των δράσεων που έχουν αναρτήσει μέσα από τα ενιαία κείμενα. Η Δ.Ο.Ε. δήλωσε από την αρχή αυτής της μάχης ότι θα φτάσουμε ενιαία και συντεταγμένα μέχρι το τέλος. Όλες οι δράσεις θα υλοποιηθούν και σε όλες τις φάσεις θα υπάρξει πλήρης κάλυψη των εκπαιδευτικών και των Συλλόγων Διδασκόντων. Δεν υποκύπτουμε ούτε στις πιέσεις, ούτε στις «επιθεωρητικές υποδείξεις», δεν αλλάζουμε τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων και τα κείμενα που έχουν αποφασιστεί.

Η Δ.Ο.Ε. και συνολικότερα το εκπαιδευτικό κίνημα αντιστέκεται στην εφαρμογή της προβλεπόμενης από τους Νόμους 4692/20 και 4823/2021 «Εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας» η οποία, όπως συνάγεται από τις διατάξεις των παραπάνω νόμων, θα οδηγήσει στη συνολική αλλοίωση του, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, ενιαίου, δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης (κάτι που έχει παγκοσμίως συμβεί με ανάλογα νομοθετήματα), αφού :

  • Καλλιεργεί το έδαφος για τη δημιουργία πολιτισμικής, οικονομικής και, τελικά, ταξικής διαφοροποίησης των σχολείων.
  • Επιβαρύνει και δυσχεραίνει εξαιρετικά το έργο των μαθητών μας, ιδιαίτερα όσων προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες, εγχαράσσοντάς τους χαμηλή προσδοκία για το μέλλον τους.
  • Δημιουργεί τις συνθήκες της σταδιακής απόσυρσης του κράτους από τη συνταγματική του υποχρέωση να χρηματοδοτεί επαρκώς και ισότιμα τη Δημόσια Παιδεία, για όλους τους μαθητές.
  • Οδηγεί στην αξιακή μεταβολή της κοινωνικής αντίληψης για την παιδεία, από δημόσιο αγαθό για όλους, σε ατομικό προϊόν που θα αποκτάται με σκληρό ατομικό ανταγωνισμό και την ανάλογη οικονομική ισχύ.

Για την επιτυχία αυτού του αγώνα που ακολούθησε το 95% του κλάδου, έπειτα από τη μεθόδευση της κρίσης της απεργίας-αποχής ως παράνομης, η Δ.Ο.Ε. κατέθεσε στους Συλλόγους Διδασκόντων, ενιαία κείμενα και σχέδια δράσης, με στόχο να:

α. ενώσει όλους τους συλλόγους διδασκόντων και τους εκπαιδευτικούς, αναιρώντας έτσι τη δημιουργία επιλέξιμων/ανταγωνιστικών προφίλ για κάθε σχολική μονάδα,

βδιατηρήσει το κριτικό πνεύμα των εκπαιδευτικών ζωντανό, μπροστά στον κίνδυνο του ψευδούς εξωραϊσμού της εκπαιδευτικής πραγματικότητας,

γ. ανταποκριθεί στις ψηφισμένες θέσεις του και τις απαιτήσεις του αγώνα για την ακύρωση της αξιολόγησης -χειραγώγησης.

Με πάνω από 3.500 σχολικές μονάδες και δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς να δίνουν αυτή τη μάχη με την υιοθέτηση των ενιαίων κειμένων, συντεταγμένα, στους Συλλόγους Διδασκόντων, βρισκόμαστε στη φάση υλοποίησης των δράσεων που έχουν αποτυπωθεί στα ενιαία κείμενα και έχουν αναρτηθεί από τις σχολικές μονάδες.

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν επιστημονικές ημερίδες/συνέδρια (με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών Δασκάλων από την Ελλάδα και τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα), ερευνητικές καταγραφές και ερωτηματολόγια αποτύπωσης των απόψεων των εκπαιδευτικών, ηλεκτρονικές εκδόσεις των πρακτικών των ημερίδων, κοινές εκδηλώσεις με εκπαιδευτικούς φορείς (εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, γονεϊκούς φορείς, Παιδαγωγικά Τμήματα), στη βάση των θέσεων και των αιτημάτων του Κλάδου.

Το σύνολο των δράσεων που υλοποιούνται αποτελούν μια προσπάθεια εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής και κοινωνικής παρέμβασης, που τεκμηριώνει τις θέσεις του κλάδου, εξοπλίζει το εκπαιδευτικό κίνημα με την επιστημονική θέση και άποψη και καταδεικνύει την εφαρμοζόμενη αντιεκπαιδευτική πολιτική.

Σήμερα η Δ.Ο.Ε. δημοσιοποιεί το σύνολο των ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν και πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσα στο επόμενο δίμηνο. Θα ακολουθήσει σύντομα η δημοσιοποίηση όλων των ερευνητικών καταγραφών και ερωτηματολογίων που θα τεθούν προς υλοποίηση στους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία. Σε όλες αυτές τις δράσεις είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ

ΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ

Τα αναλυτικά προγράμματα, ο ρόλος και ο χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου

20

ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 3

ΗΜΕΡΙΔΑ

Ομαδοσυνεργατικές πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας. Οι προσεγγίσεις διάφορων παιδαγωγικών ρευμάτων

27

ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΕΙΔΙΚΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ

Η ανάγκη ενίσχυσης των θεσμών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Κοινωνικές και ιδεολογικές διαστάσεις

3

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 3

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Η συνέλευση της τάξης και η συνεργατική διαχείριση προβλημάτων που παρουσιάζονται στην καθημερινή σχολική πράξη

10

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Η εμπειρία των Διαπολιτισμικών Σχολείων

17

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 4

ΗΜΕΡΙΔΑ

Οι ιδέες και οι πρακτικές σύγχρονων παιδαγωγικών ρευμάτων για τις σχέσεις εκπαιδευτικού/μαθητή

30

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΕΙΔΙΚΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Η εμπειρία των Ειδικών σχολείων για τον ρόλο και τη σημασία τους στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

7

ΜΑΪΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 8

ΗΜΕΡΙΔΑ

Μετεκπαίδευση – Επιμόρφωση: Από την ιστορική θεώρηση στη σημερινή πραγματικότητα και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της πράξης

8

ΜΑΪΟΥ

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω εκδηλώσεις

8 Νοεμβρίου 2021

Εκπαιδευτικό έργο και επιχειρούμενη αξιολόγηση.

Επιστημονικές προσεγγίσεις

https://www.youtube.com/watch?v=L9dq1MA3yqg&t=2767s

23 Ιανουαρίου 2022

Η αντίσταση στην αξιολόγηση – εμπορευματοποίηση των σχολείων

και ο αγώνας για την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης

Η εμπειρία από τις Η.Π.Α.

https://youtu.be/9WL1tosdCs8

13 Φεβρουαρίου 2022

Σχολική διαρροή

και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

https://youtu.be/-_8ZO2Iqy08

13 Μαρτίου 2022

Αναλυτικά Προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια και διδακτικό υλικό

https://youtu.be/kd55INRztKI

ΑΠΟΝ ΤΗ ΔΟΕ