ΔΟΕ: Αίτημα προς την ΑΔΕΔΥ για κήρυξη απεργίας αποχής από την ατομική αξιολόγηση των εκαπαιδευτικών

Θέμα: Αίτημα κήρυξης απεργίας αποχής από τις διαδικασίες που προβλέπονται στον ν. 4823/2021, όπως αυτές συμπληρώθηκαν και περαιτέρω ρυθμίστηκαν στην Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5/ΦΕΚ Β 388/27-1-2023

Συνάδελφοι,

το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας με την από 8/2/2023 απόφασή του κήρυξε απεργία-αποχή από τις διαδικασίες που προβλέπονται στον ν. 4823/2021, όπως αυτές συμπληρώθηκαν και περαιτέρω ρυθμίστηκαν στην Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5/ΦΕΚ Β 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της»  και δη από τις διαδικασίες που σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.).

Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο κάλεσμα της Δ.Ο.Ε. για απεργία-αποχή είναι και πάλι, συγκλονιστική. Απέναντι σε αυτό το κύμα αντίδρασης στους αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασμούς του Υπουργείου και τη μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή, η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. κατέφυγε στην κίνηση παραδοχής της ήττας της, να προσφύγει στα δικαστήρια, έναν ολόκληρο χρόνο μετά  και να ζητήσει την κήρυξη της απεργίας ως παράνομης και καταχρηστικής. Κληθήκαμε, έτσι σήμερα 27-2-2024, να παραστούμε στην εκδίκαση της αγωγής που πραγματοποιήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η απόφαση δεν ήταν, σίγουρα, αυτή που επεδίωκε το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. αφού η απεργία κρίθηκε παράνομη αλλά όχι καταχρηστική.

Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους απεργούς εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά από την Εκτελεστική Γραμματεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να κηρύξει άμεσα απεργία-αποχή από τις διαδικασίες που προβλέπονται στον  ν. 4823/2021, όπως αυτές συμπληρώθηκαν και περαιτέρω ρυθμίστηκαν στην Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5/ΦΕΚ Β 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της»  και δη από τις διαδικασίες που σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.), παρέχοντάς τους την κάλυψη της τριτοβάθμιας οργάνωσης.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΕ