ΔΟΕ: Ακαδημαϊκό και επιστημονικό έγκλημα η μεθόδευση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη συγχώνευση των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Ακαδημαϊκό και επιστημονικό έγκλημα αποτελεί η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. να προχωρήσει στη συγχώνευση των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης (ακόμη και Τμημάτων Φυσικής Αγωγής, στο πλαίσιο του αντιεπιστημονικού -αντιπαιδαγωγικού, συλλήβδην, χαρακτηρισμού τους ως διακλαδικές επιστήμες). Οι μεθοδεύσεις στις οποίες προχωρά, σε αυτήν την κατεύθυνση, έχουν ήδη προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στην Πανεπιστημιακή – Εκπαιδευτική κοινότητα.

Όπως είχε τονίσει με απόφαση της 88ης Γ.Σ. η Δ.Ο.Ε. (με αφορμή τη  συγχώνευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Πάτρας με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής  Ελλάδας) με τέτοιου είδους κινήσεις κάνουν ορατό τον κίνδυνο της σύγχυσης των επιστημονικών πεδίων των τμημάτων, ανακατατάξεων με αρνητικό πρόσημο για  τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και δυσοίωνες προοπτικές για το μέλλον των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους αλλά και τη δομή και τον προσανατολισμό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο – νηπιαγωγείο).

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι κοινωνός των απόψεων και των έντονων προβληματισμών που εκφράζει η  Σύνοδος Προέδρων/Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων/Σχολών, που επισημαίνει ότι: «Τα Τμήματα, Προσχολικής Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης…, έχουν διακριτά γνωστικά αντικείμενα, καθώς απευθύνονται σε παιδιά/μαθητές διαφορετικών ηλικιών… με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορετική διδακτική πλαισίωση ανάμεσα στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες» καθώς και ότι: «…υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι για την συνέχιση της τρέχουσας διακριτής λειτουργίας των Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής».

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν πρόκειται να  ανεχτούμε τον σχεδιασμό του μέλλοντος της δημόσιας εκπαίδευσης  με βάση «θολές» επιδιώξεις και μεθοδεύσεις, ερήμην του εκπαιδευτικού κινήματος.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα λάβει όλες τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του χαρακτήρα των Παιδαγωγικών Τμημάτων αλλά και την ενίσχυση και  αναβάθμιση του ρόλου τους.

Συμμετέχουμε στη δράση ευαισθητοποίησης-εναντίωσης στα αντιεκπαιδευτικά κυβερνητικά σχέδια που διοργανώνει η Σύνοδος Προέδρων/Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων/Σχολών, το Σάββατο 16 Απριλίου στο Μαράσλειο, απαιτώντας τον σεβασμό στον αυτόνομο χαρακτήρα των Παιδαγωγικών Τμημάτων και την άμεση παύση κάθε ενέργειας συγχώνευσής τους.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΕ