ΔΟΕ: Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. εξαντλεί την «εφευρετικότητά» της σε παράνομες εντολές προς τα στελέχη εκπαίδευσης.

Τους γυρίζουμε, ενωμένοι, την πλάτη. Δεν διχαζόμαστε. Είμαστε όλοι μαζί στον κοινό αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου.

... ο αναρμόδιος επί του θέματος, Γ.Γ. ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. απέστειλε και πάλι στα σχολεία (χθες, 10/11/2021) το ήδη γνωστό από της 26/10/2021 έγγραφο με θέμα: «Οδηγίες για την αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας». Πρόκειται για την ίδια ανεπιτυχή και εξωθεσμική προσπάθεια εκφοβισμού και εκβιασμών. Κανένας εκπαιδευτικός, κανένας σύλλογος διδασκόντων δεν τρομάζει από τις κούφιες και παράνομες απειλές του Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι σύλλογοι διδασκόντων δεν αποσύρουν τα ενιαία κείμενα που είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. τα οποία δεν μπορούν, από αναρμόδιους, να χαρακτηρίζονται, αυθαίρετα, ως «μη γενόμενα». Δεν προχωρούν σε καμία αλλαγή. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενωτικά και αποφασιστικά συσπειρωμένοι γύρω από την ομοσπονδία τους θα απαντήσουν και πάλι στις απειλές του με συγκροτημένη στάση. 

            Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι η,  πανικόβλητη,  πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. αδυνατώντας να αντιμετωπίσει την αποφασιστική, μαζική και συλλογική στάση των εκπαιδευτικών, μέσα από τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων σε σχέση με τον Απολογισμό του σχ. έτους 2020-21 και τον Προγραμματισμό του 2021-22, εξαντλεί την «εφευρετικότητά» του σε παράνομες προφορικές «εντολές» προς τα στελέχη εκπαίδευσης να αγνοήσουν τις παραπάνω αποφάσεις και να λειτουργήσουν ως τυφλά εκτελεστικά όργανά της.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, o, αναρμόδιος επί του θέματος, Γ.Γ. ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. απέστειλε και πάλι στα σχολεία (χθες, 10/11/2021) το ήδη γνωστό από της 26/10/2021 έγγραφο με θέμα: «Οδηγίες για την αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας». Πρόκειται για την ίδια ανεπιτυχή και εξωθεσμική προσπάθεια εκφοβισμού και εκβιασμών. Κανένας εκπαιδευτικός, κανένας σύλλογος διδασκόντων δεν τρομάζει από τις κούφιες και παράνομες απειλές του Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι σύλλογοι διδασκόντων δεν αποσύρουν τα ενιαία κείμενα που είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. τα οποία δεν μπορούν, από αναρμόδιους, να χαρακτηρίζονται, αυθαίρετα, ως «μη γενόμενα». Δεν προχωρούν σε καμία αλλαγή. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενωτικά και αποφασιστικά συσπειρωμένοι γύρω από την ομοσπονδία τους θα απαντήσουν και πάλι στις απειλές του με συγκροτημένη στάση.

            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους διευθυντές/ντριες και προϊσταμένους/ες των σχολικών μονάδων με παρρησία, αίσθημα ευθύνης, συναδελφικότητα και αξιοπρέπεια να αρνηθούν να εκτελέσουν και τις παράνομες προφορικές «εντολές» που από χθες δέχονται συντονισμένα από κάποιους, πλήρως αναρμόδιους (με βάση το νομοθετικό πλαίσιο αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης) Διευθυντές Εκπαίδευσης καθ’ υπόδειξη του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. Εντολές που φτάνουν και στο σημείο να ζητούν, ως μορφή εκφοβισμού, να καταγραφούν στα πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων, αντί ποσοτικά, ονομαστικά οι ψήφοι των συναδέλφων, κάτι που δεν προβλέπεται από καμία διάταξη της σχετικής νομοθεσίας και φυσικά καλούμε τους συναδέλφους να αρνούνται να υπογράψουν τέτοια πρακτικά και να καταγγέλλουν τα περιστατικά στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών της περιοχής τους.

            Η καλλιέργεια εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. της παραπλανητικής αντίληψης ότι τα ενιαία κείμενα, αποτέλεσμα της συντεταγμένης στάσης των εκπαιδευτικών, είναι παράνομα και ότι όσοι τα αναρτήσουν στις πλατφόρμες του Ι.Ε.Π. θα είναι υπόλογοι και θα τιμωρηθούν, είναι καθαρή τρομοκρατία και χρησιμοποιείται με τον γκαιμπελίστικο τρόπο που χρησιμοποιείται γιατί δεν έχει καμία νομική βάση.

Οι φαιδρές γενικόλογες αναφορές σε παρανομία είναι ανάξιες λόγου. Γι αυτό και το Υ.ΠΑΙ.Θ. με εκβιασμούς και  πιέσεις προσπαθεί να χρησιμοποιήσει με άθλιο τρόπο τους διευθυντές/ντριες και προϊσταμένους/ες των σχολικών μονάδων «στήνοντάς» τους απέναντι στους συναδέλφους τους. Τους χρησιμοποιεί ως αναλώσιμους ωθώντας τους στη διάπραξη του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος, αφού αρνούνται να υλοποιήσουν τις, καθόλα νόμιμες, αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων (άρθρο 37 του ΦΕΚ 1340/2002 «15. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των διδασκόντων  λαμβάνονται πάντοτε, μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα ,με τις κείμενες διατάξεις, και υλοποιούνται ,με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου.»). Δυστυχώς, κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται την παγίδα που στήνει το Υ.ΠΑΙ.Θ. με αποτέλεσμα να βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με εξώδικα συλλόγων εκπαιδευτικών και καταγγελίες.

Είναι, δε, αίολο και νομικά αστήρικτο να επικαλούνται, στην απέλπιδα προσπάθειά τους να παρεμποδίσουν τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων, την αναφορά του Π.Δ. 79/2017 ότι «θέματα που ρυθμίζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία ή είναι αντίθετα από τους νόμους και τις κείμενες διατάξεις δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα συζήτησης κατά τις συνεδριάσεις», αφού ακόμα και οι Ν.4692/2020 και 4823/2021, η Υ.Α. 108906/10-09-2021 αλλά και οι οδηγίες του Ι.Ε.Π. ρητά αναφέρουν ότι η γενική εκτίμηση του έργου και των λειτουργιών της σχολικής μονάδας του προηγούμενου έτους 2020-2021 που αποτελεί τη βάση της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης και ο συλλογικός προγραμματισμός είναι έργο του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας. Επομένως οι διευθυντές καμία αρμοδιότητα δεν έχουν για τον έλεγχο του περιεχομένου των κειμένων που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα του ΙΕΠ παρά μόνο ότι υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι ανεβαίνουν τα κείμενα που αποφασίζουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων, του οποίου αποτελούν αναπόσπαστα μέλη, κι εκεί εξαντλείται η αποκλειστική τους αρμοδιότητα.

Αποστομωτική, επίσης, απάντηση στην άθλια τακτική της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. αποτελούν οι ίδιες οι διατάξεις του νόμου 4692/2020 του οποίου η Δ.Ο.Ε. έχει ζητήσει και επιδιώκει την κατάργηση αλλά η ίδια η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. παριστάνει ότι δεν γνωρίζει…

Συγκεκριμένα στο άρθρο 35 προβλέπεται ότι «Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και του σχεδιασμού δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του έργου των σχολικών μονάδων των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη, αμέσως με την ανάρτησή τους στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε σχολικής μονάδας, διατυπώνουν παρατηρήσεις επί των εκθέσεων αυτών, καθώς και προτάσεις υποστήριξης και βελτίωσης, οι οποίες όσον αφορά στις εκθέσεις προγραμματισμού, λαμβάνονται υπόψη κατά το τρέχον σχολικό έτος, ενώ, όσον αφορά στις απολογιστικές εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, λαμβάνονται υπόψη κατά τον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους, από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Οι παρατηρήσεις και προτάσεις αυτές για κάθε σχολική μονάδα γνωστοποιούνται αμελλητί στον σύλλογο διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας και στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 47 ή άλλο πρόσφορο μέσο. Ακολούθως, σύνοψη των εν λόγω παρατηρήσεων και προτάσεων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., χωρίς αναφορές σε συγκεκριμένα σχολεία, καθώς και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47».

Από τα παραπάνω, είναι σαφές ότι ακόμα και ο καθ’ ύλην αρμόδιος (Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου) δεν μπορεί να απαιτήσει συνολική απόσυρση του Απολογισμού (αυτό που απαιτεί το Υ.ΠΑΙ.Θ. από τους διευθυντές) αλλά μόνο παρατηρήσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον σύλλογο διδασκόντων, μπορεί να κάνει.

Ας τελειώνουμε, επιτέλους, με τις απαράδεκτες πρακτικές της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. που  σε ελεύθερη μετάφραση των πρακτικών του Νέρωνα παρακολουθεί τα εργαστήρια δεξιοτήτων διάσωσης εγκλωβισμένων μαθητών στα πλημμυρισμένα προαύλια σχολείων, τις ηρωικές ενέργειες εκπαιδευτικών να σώζουν τις ζωές μαθητών σε σχολικά κτήρια που καταρρέουν και τα πειράματα με τις ζωές συνωστισμένων μαθητών κι εκπαιδευτικών σε σχολεία με χιλιάδες κρούσματα covid-19 κοροϊδεύοντας, για άλλη μια φορά, ολόκληρη την κοινωνία ισχυριζόμενη ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα σχολεία αφού «μόνο 6 τμήματα είναι κλειστά πανελλαδικά, λόγω covid-19», τη στιγμή που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εφαρμόζει, πέρα από κάθε λογική, υγειονομικά πρωτόκολλα όπου για να κλείσει τμήμα πρέπει να νοσεί το 50 + 1 των μαθητών του τμήματος, δηλαδή στους 25 μαθητές οι 13. Της πολιτικής ηγεσίας που βιάζεται να ξεμπερδεύει με την κατάταξη των δημόσιων σχολείων. Της πολιτικής ηγεσίας που σπέρνει τον διχασμό μέσα στους συλλόγους διδασκόντων με τις επικίνδυνες πρακτικές του και τις διατάξεις του ν.4823/21.

Τους γυρίζουμε ενωμένοι την πλάτη. Οι διευθυντές/ντριες και προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων αποτελούν αναπόσπαστα μέλη των συλλόγων διδασκόντων. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας στηρίζει και καλύπτει με υπευθυνότητα τα μέλη της, όπως πάντα πράττει, απέναντι στην αυθαιρεσία και την παρανομία της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και όσους την ακολουθούν.Δεν διχαζόμαστε. Είμαστε όλοι μαζί στον κοινό αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΕ