ΔΟΕ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (LAPTOP ΚΑΙ TABLET)

[…] Θα θεωρούσαμε ως εξαιρετικά θετική αυτή την προσπάθεια εάν δεν δυναμιτιζόταν εξ αρχής από το ίδιο το Υπουργείο. Συγκεκριμένα, σε επόμενη παράγραφο αναφέρεται ότι η καταγραφή των αναγκών θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας και να αποσταλεί στο αρμόδιο τμήμα του Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως την Πέμπτη 9/4/2020 και ώρα 12.00.

Πιστεύουν, αλήθεια, οι εμπνευστές αυτού του εγγράφου ότι είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο από τη διεύθυνση των σχολικών μονάδων μέσα σε ελάχιστες ώρες;

Πόσο αξιόπιστη θεωρούν ότι μπορεί να είναι μια τόσο πρόχειρη διαδικασία και ποια «κριτήρια» ζητούν από τη διεύθυνση των σχολικών μονάδων να λάβει υπόψη στην αποτύπωση των αναγκών των μαθητών ;

Αφού θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια, επομένως δεν αναφερόμαστε σε δυνατότητα κάλυψης όλων των μαθητών εάν υπάρξει καταγραφή πολύ μεγάλου αριθμού αναγκών, γιατί δεν ορίζει το Υ.ΠΑΙ.Θ. τα κριτήρια και επιλέγει να βάλει τους/τις διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων στη θέση του «κριτή» δίχως ενιαία κριτήρια;

Ποια η πραγματική σημασία της κατακλείδας του εγγράφου «Η τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας είναι επιτακτική, δεδομένου ότι η όλη διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα. Σημειώνεται ότι η μη υποβολή των αναγκών εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας συνεπάγεται τη μη συμμετοχή σας στην πράξη» όταν, μάλιστα, το έγγραφο «διαρρέει» πριν καν φτάσει στα σχολεία σε μεγάλες ιστοσελίδες που επισκέπτονται και οι γονείς των μαθητών; Γιατί, για μια ακόμη φορά, επιχειρείται στοχοποίηση των εκπαιδευτικών;

Τελικά, αποτελεί μονόδρομο για τους/τις διευθυντές/ντριες να δηλώσουν το σύνολο των μαθητών του σχολείου ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος αποκλεισμών.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχει μόνο μια επιλογή εάν αληθινά έχει την πρόθεση της ουσιαστικής ενίσχυσης μαθητών και εκπαιδευτικών. Εάν δεν έχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα tablet σε κάθε μαθητή (και σε όσους εκπαιδευτικούς χρειάζονται), να παρατείνει τη διαδικασία για ικανό χρονικό διάστημα και να δρομολογήσει μια διαδικασία καταγραφής των αναγκών με ενιαία κριτήρια για όλη τη χώρα με βασικό κριτήριο αυτό των πραγματικών ελλείψεων σε Η/Υ που δεν θα διαπιστώνονται από τον/την διευθυντή/ντρια με τρόπο που δημιουργεί κίνδυνο έκθεσής του/της στις περιπτώσεις που θα προκύψουν δυσαρέσκειες λόγω μια πιθανής, όπως διαφαίνεται, ανεπάρκειας αλλά θα δηλώνονται με την ευθύνη του αιτούντος εκπαιδευτικού ή γονέα, ο οποίος θα αιτείται για λογαριασμό του μαθητή.

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Ε.

 

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της ομοσπονδίας εδώ

Διαβάστε την ανακοίνωση του Συλλόγου μας πάνω στο ζήτημα εδώ