ΔΟΕ: Οι στάσεις εργασίας για την αποτροπή της ατομικής αξιολόγησης είναι νόμιμες.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σε ρόλο δικαστή για μια ακόμη φορά, αποφαίνεται περί του «νομιμοποιητικού ερείσματος» των στάσεων εργασίας Δ.Ο.Ε.-Ο.Λ.Μ.Ε.-Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Έλεος. Συνεχίζουμε αποφασιστικά.

Παραβιάζοντας, για μια ακόμη φορά, κάθε κανόνα χρηστής διοίκησης, ο Γενικός Γραμματέας του Υ.ΠΑΙ>Θ.Α. αντιποιείται την ιδιότητα του δικαστή και αποφαίνεται περί των στάσεων εργασίας που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο αποτροπής της εφαρμογής της αντιεκπαιδευτικής – αντιεπιστημονικής «αξιολόγησης», ότι «η τυχόν συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις ως άνω προκηρυχθείσες στάσεις εργασίας σε καθημερινή βάση, από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουνίου (για τους εκπαιδευτικούς) και μέχρι την Τετάρτη 10 Ιουλίου (για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ), δεν έχει κανένα νομιμοποιητικό έρεισμα.».

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει ότι:

  • Αρμόδια να αποφανθούν για το αν οι απεργίες – στάσεις είναι παράνομες ή καταχρηστικές ή πολιτικές κλπ. είναι μόνο τα δικαστήρια, σε περίπτωση προσφυγής της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί.
  • Οι στάσεις εργασίας που έχουν προκηρύξει Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. και Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.στο πλαίσιο του αγώνα ενάντια στην υλοποίηση της  ατομικής αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από τον ν.4823/21, είναι νόμιμες και συνεχίζουν να ισχύουν.
  • Είναι πασιφανές ότι στόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. είναι  να τρομοκρατήσει τους εκπαιδευτικούς παραπλανώντας τους.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να συνεχίσουν ενωμένοι τον αγώνα ενάντια στην εφαρμογή του νόμου 4823/21 και των προβλέψεών του για την ατομική «αξιολόγηση» αξιοποιώντας και τις νόμιμες στάσεις εργασίας που προκηρύσσει, μαζί με την απεργία αποχή που έχει κηρύξει η ολομέλεια των προέδρων.

Συνεχίζουμε δυναμικά και ενωμένοι τον αγώνα

ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΕ