ΔΟΕ: Σύνταξη πληρεξούσιων για Διοικητικό Εφετείο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε τα μέλη μας να ελέγξουν προσεκτικά αν τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στους καταλόγους που απέστειλε η ΔΟΕ (δημοσιεύονται στο τέλος αυτής της ανάρτησης) και να προβούν σε όλες τις ενέργειες που περιγράφονται πιο κάτω.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εξαντλώντας κάθε μέσο υπεράσπισης και ανάδειξης του δίκαιου αιτήματος για την άμεση μονιμοποίηση όλων των δόκιμων εκπαιδευτικών που παρά το γεγονός ότι προ πολλού έχουν συμπληρώσει 2 χρόνια υπηρεσίας από την πράξη του μόνιμου διορισμού τους παραμένουν όμηροι της τακτικής εκβιασμού της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., προχώρησε από τον Φεβρουάριο στην πλήρη νομική-οικονομική κάλυψή τους.

Η νομική σύμβουλος της Δ.Ο.Ε. κατέθεσε αιτήσεις ακύρωσης στα Διοικητικά Εφετεία με την Ομοσπονδία να αναλαμβάνει το κόστος.

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου και ώρα 9.30 π.μ. εισάγονται προς συζήτηση από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών οι δύο πρώτες αιτήσεις ακύρωσης.

Καλούμε τα Δ.Σ. των Συλλόγων, των οποίων οι συνάδελφοι που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις ακύρωσης είναι μέλη, να τους ενημερώσουν για την απαραίτητη ενέργεια της υπογραφής πληρεξουσίου.

Σας προωθούμε λίστα ονομάτων. Για την εκπροσώπηση όλων απαιτείται από το δικαστήριο Δικαστικό Πληρεξούσιο. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο συμβολαιογραφείο της κυρίας Μάγγου Μαριλένας στην Αθήνα (Μαυρομματαίων 11, 1ος όροφος) σε ομάδες των 10 ατόμων με τα ΑΔΤ τους, ώστε να υπογράψουν τα πληρεξούσια (έχει ενημερωθεί η συμβολαιογράφος). Διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες συμβολαιογράφου: Πέμπτη: 9/11 8.00-10.00 και 12.00-17.30  και Παρασκευή: 10/11 10.00-16.00.

Στην 2η αίτηση ακύρωσης, δυο κυρίες, η 11η και η 21η φαίνονται ως κάτοικοι επαρχίας. Εφ’ όσον αυτό ισχύει, τόσο γι αυτές όσο και για όποιον/όποιαν άλλο/άλλη, θα πρέπει να απευθυνθούν σε τοπικούς συμβολαιογράφους, στους οποίους θα προωθήσουμε το κείμενο για το πληρεξούσιο.

Όλα τα πληρεξούσια (πρωτότυπα), θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. Μαρίας-Μαγδαληνής Τσίπρα (Μαυρομματαίων 11, 3ος όροφος) το αργότερο μέχρι τις 14/11/2023 και ώρα 11:00.

Όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από την Ομοσπονδία.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΕ

Κατεβάστε και διαβάστε τα ονόματα που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις ακύρωσης: