ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ  2020-21

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΠΕΙΔΗ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί η συλλογή των καταστάσεων εγγραφής στον σύλλογό μας. Στέλνουμε και πάλι τις καταστάσεις και παρακαλούμε να συμπληρωθούν ως τις 15 Φεβρουαρίου.  Αυτονόητο είναι ότι αυτό αφορά μόνο τα σχολεία που δεν έχουν μέχρι σήμερα αποστείλει τις καταστάσεις. Τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία που τις έχουν αποστείλει δεν χρειάζεται να προβούν σε καμιά επιπλέον ενέργεια.

Με την υπογραφή στην κατάσταση δηλώνουμε, ότι επιθυμούμε να εγγραφούμε στον σύλλογο και δίνουμε την συγκατάθεσή μας, ώστε να παρακρατηθεί από τον εκκαθαριστή η συνδρομή μας προς τον Σύλλογο και τη Δ.Ο.Ε. για το συνδικαλιστικό έτος 2020-21. Έτσι θεωρούμαστε οικονομικά τακτοποιημένοι και αποκτούμε δικαίωμα να συμμετέχουμε στις τακτικές Γ.Σ. του συλλόγου καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Το ποσό της συνδρομής με απόφαση της Δ.Ο.Ε. έχει διαμορφωθεί ως εξής:

ΜΟΝΙΜΟΙ: 28 ευρώ, το ποσό θα παρακρατηθεί μέσω του εκκαθαριστή σε 4  δόσεις των 7 ευρώ.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ): 28 ευρώ, το ποσό θα πρέπει να αποδοθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ):  15 ευρώ, το ποσό θα παρακρατηθεί μέσω του εκκαθαριστή σε 2 δόσεις των 7,5 ευρώ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΕΣΠΑ & ΠΔΕ):  15 ευρώ,  το ποσό θα πρέπει να αποδοθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ και ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ): 8 ευρώ, το ποσό θα πρέπει να αποδοθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης Παρακαλούμε:

1. Τα ονόματα να γραφούν στις καταστάσεις ηλεκτρονικά (και όχι χειρόγραφα) έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστα και κατόπιν να υπογραφούν από τους/τις συναδέλφους.
2. Να συμπληρωθεί οπωσδήποτε η στήλη που αφορά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την οποία μισθοδοτούνται οι συνάδελφοι, ώστε να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους αποσπασμένους από τους οργανικά υπηρετούντες.
3. Η στήλη με την ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (e-mail) να συμπληρωθεί μόνο από τους συναδέλφους που δεν είναι εγγεγραμμένοι στην ομάδα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του συλλόγου και εφόσον επιθυμούν να λαμβάνουν τις ενημερώσεις του Συλλόγου στο ατομικό τους mail.
4.  Να μην αμελήσουν οι συνάδελφοι να υπογράψουν στην σχετική στήλη.

Τις καταστάσεις θα τις συλλέξουν από τα σχολεία ευθύνης τους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Επίσης μπορούν να αποστέλλονται σκαναρισμένες με την προϋπόθεση να φέρουν δίπλα σε κάθε όνομα  τις υπογραφές των συναδέλφων -μονίμων ή αναπληρωτών-  που  υπηρετούν στο σχολείο.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.