ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ  2020-21

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου θα βρίσκονται σε όλα τα Δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του συλλόγου μας οι καταστάσεις εγγραφής μελών στον σύλλογο. Με βάση τις προθεσμίες που ορίζει η Δ.Ο.Ε. ο σύλλογός μας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου πρέπει να κοινοποιήσει στην Ομοσπονδία τις ονομαστικές καταστάσεις των μελών του (Μητρώο μελών) προκειμένου να υπολογιστεί η συνδρομή του συλλόγου μας προς την ομοσπονδία. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να συμπληρωθούν οι καταστάσεις σωστά και έγκαιρα, ως τις 25 Νοεμβρίου ώστε ο σύλλογός μας να είναι έτοιμος πριν κλείσουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Με την υπογραφή στην κατάσταση δηλώνουμε, ότι επιθυμούμε να εγγραφούμε στον σύλλογο και δίνουμε την συγκατάθεσή μας, ώστε να παρακρατηθεί από τον εκκαθαριστή η συνδρομή μας προς τον Σύλλογο και τη Δ.Ο.Ε. για το συνδικαλιστικό έτος 2020-21. Έτσι θεωρούμαστε οικονομικά τακτοποιημένοι και αποκτούμε δικαίωμα να συμμετέχουμε στις τακτικές Γ.Σ. του συλλόγου καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Το ποσό της συνδρομής με απόφαση της Δ.Ο.Ε. έχει διαμορφωθεί ως εξής:

ΜΟΝΙΜΟΙ: 28 ευρώ, το ποσό θα παρακρατηθεί μέσω του εκκαθαριστή σε 4  δόσεις των 7 ευρώ.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ): 28 ευρώ, το ποσό θα πρέπει να αποδοθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ):  15 ευρώ, το ποσό θα παρακρατηθεί μέσω του εκκαθαριστή σε 2 δόσεις των 7,5 ευρώ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΕΣΠΑ & ΠΔΕ):  15 ευρώ,  το ποσό θα πρέπει να αποδοθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ και ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ): 8 ευρώ, το ποσό θα πρέπει να αποδοθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης Παρακαλούμε:

1. Τα ονόματα να γραφούν στις καταστάσεις ηλεκτρονικά (και όχι χειρόγραφα) έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστα και κατόπιν να υπογραφούν από τους/τις συναδέλφους.
2. Να συμπληρωθεί οπωσδήποτε η στήλη που αφορά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την οποία μισθοδοτούνται οι συνάδελφοι, ώστε να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους αποσπασμένους από τους οργανικά υπηρετούντες.
3. Η στήλη με την ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (e-mail) να συμπληρωθεί μόνο από τους συναδέλφους που δεν είναι εγγεγραμμένοι στην ομάδα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του συλλόγου και εφόσον επιθυμούν να λαμβάνουν τις ενημερώσεις του Συλλόγου στο ατομικό τους mail.
4.  Να μην αμελήσουν οι συνάδελφοι να υπογράψουν στην σχετική στήλη.

Τις καταστάσεις θα τις συλλέξουν από τα σχολεία ευθύνης τους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.