ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-24

Συναδέλφισσες/φοι,

Με βάση τις προθεσμίες που ορίζει η Δ.Ο.Ε. ο σύλλογός μας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου πρέπει να κοινοποιήσει στην Ομοσπονδία τις ονομαστικές καταστάσεις των μελών του (Μητρώο μελών) προκειμένου να υπολογιστεί η συνδρομή του συλλόγου μας προς την ομοσπονδία για το συνδικαλιστικό έτος 2023-2024. Επιπλέον με βάση αυτές τις καταστάσεις θα καταρτισθούν και οι εκλογικοί κατάλογοι που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκλογική διαδικασία ανάδειξης νέου Δ.Σ. του συλλόγου μας. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών έχει καθοριστεί η 4η Δεκεμβρίου 2023.

Υπενθυμίζουμε ότι όλες/οι οι συναδέλφισσες/φοι που υπηρετούν στα σχολεία ευθύνης του συλλόγου μας και μισθοδοτούνται από την Δ/νση Π.Ε. Πειραιά αυτοδίκαια θεωρούνται μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά “Η Πρόοδος”. Μέλη του συλλόγου θεωρούνται και οι αποσπασμένες/οι από άλλα ΠΥΣΠΕ καθώς και οι αναπληρώτριες/τες που υπηρετούν στα σχολεία ευθύνης του συλλόγου μας. Εκκρεμεί μόνο η οικονομική τους τακτοποίηση.

ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ θα πρέπει να συμπληρώσουν ως τις 30 Νοεμβρίου την παρακάτω ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ώστε να μην παρακρατηθεί η συνδρομή τους από τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας (δείτε στο τέλος αυτής της ανάρτησης).

Όσοι συνάδελφοι δεν καταθέσουν αρνητική δήλωση εγγραφής θεωρείται ότι επιθυμούν να εγγραφούν στον σύλλογο και δίνουν την συγκατάθεσή μας, ώστε να παρακρατηθεί από τον εκκαθαριστή η συνδρομή τους για το συνδικαλιστικό έτος 20023-24. Έτσι θεωρούνται και οικονομικά τακτοποιημένοι και αποκτούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις τακτικές Γ.Σ. του συλλόγου καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Η συνδρομή όσων μισθοδοτούνται από την Δ/νση Π.Ε. Πειραιά θα παρακρατηθεί μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμών σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις από τον Φεβρουάριο ως και των Μάιο του 2024.

Η συλλογή των συνδρομών από τους ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ οι οποίοι μισθοδοτούνται από άλλες Δ/νσεις Π.Ε. και από τους ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ που πληρώνονται μέσω ΕΣΠΑ θα γίνει είτε από τα μέλη του Δ.Σ. στα σχολεία είτε κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Υπενθυμίζουμε ότι το ποσό της συνδρομής με απόφαση της Δ.Ο.Ε. έχει διαμορφωθεί ως εξής:

ΜΟΝΙΜΟΙ: 28 ευρώ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ:  15 ευρώ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ: 8 ευρώ.

Είναι αυτονόητο ότι, αν κάποια/ος συναδέλφισσα/φος ζήτησε τη διαγραφή του και δεν πλήρωσε τη συνδρομή του, θα πρέπει τώρα να επανεγγραφεί και να πληρώσει έως και την ημέρα της ψηφοφορίας για να είναι ταμειακά εντάξει και να έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Η ΦΟΡΜΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΗΛΘΕ Η 30η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023