ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Στηρίζουμε την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου μας.

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου από τις 10 π.μ. ως τις 2 μ.μ. στα 9ο & 11ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά (Θεσσαλονίκης 71 & Ψαρών)

Συναδέλφισσες/φοι,

Η 1η ετήσια εθελοντική αιμοδοσία του συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου από τις 10 π.μ. ως τις 2 μ.μ. στα 9ο & 11ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά (Θεσσαλονίκης 71 & Ψαρών), από το εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου Μεταξά. Είναι σημαντικό να αυξήσουμε την προσέλευση των αιμοδοτών καθώς οι ανάγκες για αίμα είναι ιδιαίτερα αυξημένες κατά και μετά τη περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων.

ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Επιπροσθέτως ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία:

Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εκπαιδευτικός που μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών (παράγραφος 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Οι δύο αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.

Επίσης, την εν λόγω άδεια τη δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίμα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία. Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

Κάθε σταγόνα μετράει!

Να μην αφήσουμε καμία ζωή να κινδυνέψει!