ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2024

Στηρίζουμε την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου μας.

Παρασκευή 31 Μαΐου από τις 10 π.μ. ως τις 2 μ.μ. στα 9ο & 11ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά (Θεσσαλονίκης 71 & Ψαρρών)

Συναδέλφισσες/φοι,

Η 2η ετήσια εθελοντική αιμοδοσία του συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου από τις 10 π.μ. ως τις 2 μ.μ. στα 9ο & 11ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά (Θεσσαλονίκης 71 & Ψαρρών), από το εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου Μεταξά.

Παρακαλούμε τους διευθυντές/ντριες των σχολείων να ενημερώσουν τους  Συλλόγους Διδασκόντων και να διευκολύνουν τους εθελοντές αιμοδότες. Στην εθελοντική αιμοδοσία μπορούν να προσέρχονται και μη εκπαιδευτικοί, θα βοηθούσε για την μεγιστοποίηση της προσέλευσης να ενημερωθούν και οι γονείς των σχολείων, ώστε να συμμετέχουν στην αιμοδοσία.

ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Επιπροσθέτως ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία:

Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εκπαιδευτικός που μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών (παράγραφος 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Οι δύο αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.

Επίσης, την εν λόγω άδεια τη δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίμα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία. Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

Κάθε σταγόνα μετράει!

Μία μονάδα αίματος μπορεί να σώσει ως και τρεις Ζωές!