ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ

Στηρίζουμε την Τράπεζα αίματος του Συλλόγου μας.

Συναδέλφισσες/φοι,

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ, μάλιστα τη δεδομένη στιγμή είναι ακόμα μεγαλύτερες καθώς η πανδημία του COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν πολλές εκδηλώσεις εθελοντικής αιμοδοσίας σε όλη τη χώρα. Λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων η τακτική εαρινή εθελοντική αιμοδοσία του συλλόγου μας, που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στα μέσα Απριλίου, όχι μόνο αναβλήθηκε αλλά ούτε καν ανακοινώθηκε.

Με το άνοιγμα των σχολείων το Δ.Σ. του Συλλόγου μας επικοινώνησε με το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Μεταξά ώστε να καθοριστεί νέα ημερομηνία. Η υπεύθυνοι του Νοσοκομείου μας υπέδειξαν ως προσφορότερη ημερομηνία την Παρασκευή 4 Ιουνίου.

Η αιμοληψία θα πραγματοποιηθεί από τις 10 π.μ. ως τις 2 μ.μ. στα 9ο & 11ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά (Θεσσαλονίκης 71 & Ψαρρών), από το εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου Μεταξά και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Επιπροσθέτως ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία:

Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εκπαιδευτικός που μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών (παράγραφος 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Οι δύο αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.

Επίσης, την εν λόγω άδεια τη δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίμα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία. Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

Να μην αφήσουμε καμία ζωή να κινδυνέψει

Να είμαστε εκεί για τον άλλο στα εύκολα και στα δύσκολα