Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Πειραιά 06/08/2020

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 06-08-2020 και ώρα 13:00 συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Πειραιά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών και λειτουργικών κενών, σύμφωνα με τα λειτουργικά κενά/πλεονάσματα διδακτικού προσωπικού Γενικής και Ειδικής Αγωγής ανά σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά.

2. Προγραμματισμός υπηρεσιακών μεταβολών (κρίση και χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων, εκπαιδευτικών που τελούν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ, εξέταση αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ, συμπλήρωση υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας εκπαιδευτικών ειδικοτήτων), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αρ. πρωτ.: 102027/Δ5/30-07-2020 Εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ.

Το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την αδυναμία εφαρμογής της παραπάνω εγκυκλίου και των διαδικασιών που προβλέπει με τα σχολεία κλειστά, τους εκπαιδευτικούς απόντες και χωρίς να έχουν συνεδριάσει οι σύλλογοι διδασκόντων για να προχωρήσουν στην κατανομή των τμημάτων και στην ανάθεση ωρών στους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς/ειδικότητες κι ενώ την ίδια ώρα εκκρεμούν διαδικασίες που θα επιφέρουν αλλαγές στα κενά/πλεονάσματα των σχολείων ( αναρρωτικές-μακροχρόνιες άδειες, αποσπάσεις σε φορείς, μετατάξεις, μετεγγραφές κλπ).

Οποιαδήποτε σχετική ενέργεια θα προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση στην ομαλή λειτουργία των σχολείων, θα αποτελούσε παράβαση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και θα δυσχέραινε και λειτουργία του ΠΥΣΠΕ καθώς θα επέφερε και μεγάλο αριθμό ενστάσεων, λόγω των αδικιών στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών, αφού αναιρείται η μέχρι τώρα πάγια λειτουργία του ΠΥΣΠΕ, που προβλέπει να διαπιστωθούν οι υπεραρθμίες εκπαιδευτικών με τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων, να τοποθετηθούν οι υπεράριθμοι και στη συνέχεια να ακολουθηθεί η διαδικασία τοποθετήσεων όσων εκπαιδευτικών είναι στη διάθεση και τέλος οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ, ώστε να καλυφθούν αντίστοιχα τα αναγκαία κενά των σχολείων.

Τα αιρετά μέλη του συμβουλίου επιμένουμε ότι οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να γίνουν με τη σειρά που ορίζεται παραπάνω κι όπως γινόταν ως τώρα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, πράγμα που ορίζεται κι από το υπάρχουν θεσμικό-νομικό πλαίσιο.

Οι αιρετοί :

Λεπτουργίδου Κατερίνα, 

Μεντάκης Τάσος