ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Τηλ.: 6944 605921 – 210 4206111

Ε-mail.: amentakis@gmail.com / amentakis@hotmail.com

Πειραιάς 25 – 09 – 2019

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σας ενημερώνω ότι το  Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά θα πραγματοποιήσει συνεδρίαση την Παρασκευή 27-09-2019 και ώρα 11:00 με τα παρακάτω θέματα:

  • Συμπλήρωση υποχρεωτικού εβδομαδιαίου διδακτικού ωραρίου.
  • Επανεξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών Π.Ε.
  • Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Β/μιας Πειραιά για συμπλήρωση εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας Πειραιά.
  • Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς ΠΕ60 για παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθητές Νηπιαγωγείων.
  • Ορισμός Προϊσταμένων ως Αναπληρωτριών Διευθυντριών σε λειτουργούντα ως τετραθέσια Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-2020.
  • Ορισμός Προϊσταμένων σε λειτουργούντα ως μονοθέσια Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-2020.
  • Αναστολή καθηκόντων Υποδιευθυντών Δημοτικών σχολείων λόγω μείωσης μαθητικό δυναμικού για το σχολικό έτος 2019-2020.
  • Πρόταση τροποποίησης διδακτικού ωραρίου Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά.
  • Γνωμάτευση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Π.Ε.

Ο Αιρετός του ΠΥΣΠΕ Πειραιά

Μεντάκης Τάσος