ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Τηλ.: 6944 605921 – 210 4206111

Ε-mail.: amentakis@gmail.com / amentakis@hotmail.com

Πειραιάς 11 – 11 – 2019

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σας ενημερώνω ότι το  Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά θα πραγματοποιήσει Συνεδρίαση την Τετάρτη 13-11-2019 και ώρα 11:00 με τα παρακάτω θέματα:

  • 1. Επανατοποθετήσεις –τροποποίηση συμπλήρωσης υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου εκπαιδευτικών Π.Ε.
  • 2. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Π.Ε. Γ΄ φάσης.
  • 3. Ολική-μερική διάθεση για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών Π.Ε. με ενισχυτική διδασκαλία και διοικητικό έργο σε Υπηρεσίες Διοίκησης της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά, σύμφωνα με το Ν. 4386/2016.
  • 4. Ανάθεση καθηκόντων αναπληρώτριας Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου σε εκπαιδευτικό Κλάδου Π.Ε. 60.
  • 5. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό Κλάδου Π.Ε. 70 για παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθητή δημοτικού σχολείου.
  • 6. Πρόταση διόρθωσης συνολικής προϋπηρεσίας και ορθής ανακατάταξης μόνιμων εκπαιδευτικών με τους Ν. 4024/2011 και 4354/2015.
  • 7. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μόνιμων εκπαιδευτικών Π.Ε.
  • 8. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
  • 9. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Π.Ε.

Ο Αιρετός του ΠΥΣΠΕ Πειραιά

Μεντάκης Τάσος