ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Τηλ.: 6944 605921 – 210 4206111

Ε-mail.: amentakis@gmail.com / amentakis@hotmail.com

Πειραιάς 29 – 10 – 2019

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σας ενημερώνω ότι το  Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά θα πραγματοποιήσει Συνεδρίαση την Πέμπτη 31-10-2019 και ώρα 11:00 με τα παρακάτω θέματα:

 • Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικού Κλάδου Π.Ε. 06 σε Υπηρεσίες Διοίκησης της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά, κατόπιν ιατρικών γνωματεύσεων.
 • Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό Κλάδου Π.Ε. 70 για παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθήτρια Δημοτικού Σχολείου.
 • Εξέταση αιτήματος απαλλαγής εκπαιδευτικού από παροχή κατ΄ οίκον διδασκαλίας
 • Πρόταση μονιμοποίησης εκπαιδευτικών Π.Ε.
 • Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού Π.Ε. για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με το Ν. 4354/2015.
 • Εξέταση αιτήματος Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου για ανακοινοποίηση στο ορθό απόφασης τροποποίησης διδακτικού ωραρίου.
 • Απαλλαγή και ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων.
 • Εξέταση αιτήματος εκπαιδευτικού Κλάδου Π.Ε. 60 για χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης Προϊσταμένης μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019.
 • Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μόνιμης εκπαιδευτικού Π.Ε.
 • Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών
 • Γνωμοδότηση επανακατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ σε Μ.Κ. του Ν. 4354/2015 λόγω συναφών με το αντικείμενο εργασίας τους Μεταπτυχιακών Τίτλων
 • Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Π.Ε.

Ο Αιρετός του ΠΥΣΠΕ Πειραιά

Μεντάκης Τάσος