ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ – ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 13/6 ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Κηρύσσουμε για την Πέμπτη 13 Ιουνίου διευκολυντική στάση εργασίας από 1 ως 3 ώρες στην πρωινή ζώνη και καλούμε τους/τις συναδέλφους/ισσες να δώσουν μαζικά το παρόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 9 π.μ. έξω από το ΣτΕ (Πανεπιστημίου 47).

Συναδέλφισσες/φοι,

Την ερχόμενη Πέμπτη 13 Ιουνίου στις 9:30 π.μ., ύστερα από μια σειρά συνεχών αναβολών, εκδικάζεται η προσφυγή που έχει κατατεθεί στο ΣτΕ για τη διεκδίκηση της μείωσης του διδακτικού ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών μετά τα 10 χρόνια προϋπηρεσίας ανεξάρτητα από την οργανικότητα του σχολείου στο οποίο υπηρετούν. Στην προσφυγή αυτή με απόφαση του Δ.Σ. (Σεπτέμβριος 2023) συμμετέχει και ο Σύλλογός μας.

Η προσφυγή αφορά το ωράριο των συναδέλφων που υπηρετούν σε ολιγοθέσια νηπιαγωγεία (που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων) καθώς και στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία. Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών τα τελευταία χρόνια αυξάνεται σταδιακά άλλοτε κατά ένα τέταρτο, κι άλλοτε κατά μισή ώρα, με τελευταία την αύξηση κατά μια διδακτική ώρα. Οι νηπιαγωγοί δεν έχουν κενά ή διαλείμματα, είναι διαρκώς επιφορτισμένες με την επίβλεψη των παιδιών και εργάζονται σήμερα περισσότερες ώρες απ’ όλους τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση. Κι όλα αυτά σε τμήματα με έως και 25 νήπια και προνήπια!

Σήμερα το διδακτικό ωράριο της μεγάλης πλειοψηφίας των νηπιαγωγών είναι 25 ώρες την εβδομάδα και ρυθμίζεται κατ’ αναλογία προς το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία. Επομένως δεν υπολογίζεται -όπως για όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς- με βάση με τα χρόνια υπηρεσίας αλλά με βάση την οργανικότητα των νηπιαγωγείων που υπηρετούν.

Στις περιπτώσεις μάλιστα που οι νηπιαγωγοί ασκούν και διοικητικά καθήκοντα, παραβιάζεται ακόμα και το εργασιακό τους ωράριό που στην πραγματικότητα ξεπερνάει κατά πολύ τις 6 ώρες. Οι Προϊστάμενοι/ες Ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων έχουν πλήρες διδακτικό ωράριο 25 ωρών και ταυτόχρονα όλη τη διοικητική εργασία χωρίς μείωση ωραρίου. Η διεκπεραίωση του διοικητικού έργου δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί στη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου και  συνεπάγεται πολλές ώρες απλήρωτης υπερωριακής απασχόλησης, τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα.

Κηρύσσουμε για την Πέμπτη 13 Ιουνίου διευκολυντική στάση εργασίας από 1 ως 3 ώρες στην πρωινή ζώνη και καλούμε τους/τις συναδέλφους/ισσες να δώσουν μαζικά το παρόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 9π.μ. έξω από το ΣτΕ (Πανεπιστημίου 47).

Η παρούσα ανακοίνωση επέχει θέση ειδοποίησης προς την Δ/νση Π.Ε. Πειραιά.

Απαιτούμε – διεκδικούμε:

  • Εφαρμογή του νόμου και για όλα τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία με μείωση του ωραρίου των νηπιαγωγών που υπηρετούν σ’ αυτά, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα.
  • Ο χρόνος υποδοχής, αποχώρησης, διαλείμματος (καθημερινής εφημερίας) και σίτισης των νηπίων να συνυπολογίζεται στον διδακτικό χρόνο, καθότι οι νηπιαγωγοί δεν επιτηρούν απλώς τους μαθητές, αλλά διδάσκουν βασικές δεξιότητες και στάσεις ζωής.
  • Έως ότου πραγματοποιηθεί η μείωση του ωραρίου να αναγνωρίζονται ως υπερωριακές οι ώρες επιπλέον απασχόλησης και να αποζημιώνονται ως τέτοιες.
  • Ενίσχυση των νηπιαγωγείων με βοηθητικό προσωπικό για να επικουρούν το έργο των συναδέλφων νηπιαγωγών.
  • Ευρύ πρόγραμμα δημόσιας σχολικής στέγης ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες και να αντικατασταθούν οι λυόμενες προκατασκευασμένες αίθουσας που στεγάζουν δημόσια νηπιαγωγεία.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.