Επείγον: Αποστολή από τη ΔΟΕ ενιαίων κειμένων για να ακυρώνουμε στην πράξη την αξιολόγηση-χειραγώγηση

Συναδέλφισσες/φοι,

Παραλάβαμε από τη ΔΟΕ και αποστείλαμε σε όλα τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία του Συλλόγου ενιαία κείμενα:

  1. για την αποτίμηση της σχολικής χρονιάς 2020-2021 και
  2. για τους τίτλους σχεδίων δράσης για τον προγραμματισμό

Επίσης μας έχει αποσταλεί και κοινοποιήσαμε συνοδευτικό κείμενο με τα βήματα και τις ενέργειες  που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Η ΔΟΕ καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να τα υιοθετήσουν αυτούσια χωρίς καμία απολύτως διαφοροποίηση με στόχο την ενιαία απάντηση στο Υπουργείο Παιδείας και τους μηχανισμούς του. Με τον τρόπο αυτό ακυρώνουμε συλλογικά την προσπάθεια για κατηγοριοποίηση- διαφοροποίηση και ποσοτική διάκριση των σχολείων.

Από την προσεκτική ανάγνωση του συνοδευτικού εγγράφου φαίνεται ότι το Δ.Σ. της ΔΟΕ δεσμεύεται ότι θα σταθεί δίπλα στα σχολεία σε όλα τα βήματα αυτής της διαδικασίας και στα άμεσα που πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στον Οκτώβριο και στα επόμενα που ακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς με στόχο την ακύρωσή της στην πράξη.  Η προσεκτική ανάγνωση του συνοδευτικού εγγράφου δείχνει ότι η Ομοσπονδία έχει αποστείλει:

1. Ενιαίο κείμενο αποτίμησης που μαζί με την ενιαία βαθμολόγηση (4) που πρέπει να ακολουθήσουμε δεν επιτρέπει τον διαχωρισμό και την κατηγοριοποίηση των σχολείων. 

2. Ενιαίο κείμενο προγραμματισμού για όλα τα σχολεία. Τον αρχικό δηλαδή πίνακα που περιλαμβάνει τους στόχους και τους τίτλους των σχεδίων δράσης του προγραμματισμού.

3. Σε επόμενο στάδιο θα αποστείλει και ενιαίο κείμενο για την συμπλήρωση της φόρμας αποτύπωσης των σχεδίων δράσης που αναφέρεται στον σχεδιασμό την υλοποίηση και αποτίμηση των σχεδίων δράσης.

4. Τα σχολεία δεν θα υλοποιήσουν χωριστά και μεμονωμένα  κανένα σχέδιο δράσης. Αυτά θα υλοποιηθούν σε κεντρικό επίπεδο από την ΔΟΕ και όχι ανά σχολική μονάδα. Η Ομοσπονδία για κάθε ένα από τα σχέδια δράσης θα πραγματοποιήσει κεντρικά ή και σε περιφερειακό επίπεδο επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια, κοινές εκδηλώσεις με όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς (εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, γονεϊκό κίνημα, Παιδαγωγικά Τμήματα), στη βάση των αιτημάτων του εκπαιδευτικού κινήματος και του κλάδου, τα οποία κάθε σχολείο θα εντάξει στις φόρμες αποτρέποντας τη διαφοροποίηση ανά σχολείο. 

5. Στη συγκρότηση των ομάδων δράσης καταγράφεται ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν το σύλλογο διδασκόντων μετέχουν σε όλες τις ομάδες δράσης. Με τον τρόπο αυτό και επειδή δεν θα υλοποιηθεί καμία από τις δράσεις στα σχολεία επιτυγχάνεται η ενιαία έκφραση του συνόλου των εκπαιδευτικών.

Σημαντικό μέρος των κειμένων αυτών στηρίχτηκε στην πρόταση που κατέθεσε ο Σύλλογός μας στην ΔΟΕ. Καλούμε τους Συλλόγους διδασκόντων να υιοθετήσουν τα κείμενα αυτά στις συνεδριάσεις που θα γίνουν σήμερα ή και τις επόμενες ημέρες. Για κάθε απορία ή πρόβλημα που θα προκύψει παρακαλούμε να ενημερώνεται άμεσα ο σύλλογος για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων.

Συναδέλφισσες/φοι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη συλλογική και ενιαία απάντηση όλων των εκπαιδευτικών απέναντι στον αυταρχισμό της Υπουργού παιδείας. Αυτή η ενιαία, συλλογική και μαζική έκφραση μας εξασφαλίζει από κάθε προσπάθεια αυταρχικής επιβολής της αξιολόγησης και εμπορευματοποίησης  του δημόσιου σχολείου.

Τα κείμενα έχουν αποσταλεί στα e-mails των δημοτικών και των νηπιαγωγείων.  Ζητάμε από τους Δ/ντες- Δ/ντριες και τις προϊσταμένες των σχολείων μας να ενημερώσουν άμεσα τους συλλόγους διδασκόντων.