ΔΟΕ: «Ερευνούμε – Καταγράφουμε – Αποκαλύπτουμε. Υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Σχολείο, ενάντια στην αξιολόγηση/κατηγοριοποίηση/εμπορευματοποίηση».

Η Δ.Ο.Ε. στέλνει προς τους/τις συναδέλφους και τις Σχολικές Μονάδες, ερευνητικά ερωτηματολόγια και ερευνητικές καταγραφές με στόχο:

  • να τεκμηριωθούν συλλογικά τα αιτήματα του κλάδου και του εκπαιδευτικού κινήματος,
  • να καταδειχθεί η κατάσταση απορρύθμισης και διάλυσης του δημόσιου σχολείου εξαιτίας των εφαρμοζόμενων αντιεκπαιδευτικών πολιτικών,
  • να αναδειχθεί ο προβληματισμός, οι σκέψεις και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών της πράξης,
  • να κατατεθεί στην κοινωνία και τη δημόσια συζήτηση ο επιστημονικός εκπαιδευτικός και παιδαγωγικός λόγος.

Σε αυτή την προσπάθεια καλούμε όλες και όλους τους/τις συναδέλφους να καταθέσουν τη σκέψη και τον χρόνο τους, ώστε να αποτυπωθούν με τον μαζικότερο δυνατό τρόπο τα αιτήματα και οι απόψεις μας. Επίσης, καλούμε σε αντίστοιχη μαζική συμμετοχή στις καταγραφές από τις Σχολικές Μονάδες.

Τα ερωτηματολόγια, μαζί με τις Εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και η ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών των διαδικτυακών ημερίδων, αποτελούν μια συντεταγμένη προσπάθεια εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής και κοινωνικής παρέμβασης, που τεκμηριώνει θέσεις και αιτήματα του κλάδου, εξοπλίζει το εκπαιδευτικό κίνημα, καταδεικνύει την εφαρμοζόμενη αντιεκπαιδευτική πολιτική.

Όλο αυτό το υλικό θα αποτυπώνεται-συνδέεται με τα ενιαία κείμενα που θα αποστείλει αύριο η Δ.Ο.Ε. ώστε να αξιοποιηθεί από τις σχολικές μονάδες στις αναρτήσεις που θα πραγματοποιήσουν.

Οι ερευνητικές καταγραφές και τα ερωτηματολόγια ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΑ.

Οι ερευνητικές καταγραφές 2 και 6 (2/6 και 6/2) απευθύνονται σε σχολικές μονάδες. Ως εκ τούτου πρέπει να συμπληρωθούν ή από τον/την Διευθυντή/ντρια – Προϊστάμενο/η ή από άλλον/η εκπαιδευτικό, μία φορά για κάθε σχολική μονάδα, ανεξάρτητα από τον άξονα που έχει επιλέξει κάθε σχολική μονάδα.

Επισημαίνουμε ότι όλα τα ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, συμπληρώνονται ανεξάρτητα από τους άξονες που έχουν επιλεγεί από τη σχολική μονάδα, ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή μαζικότητα στη συλλογή δεδομένων.

Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα αποτελέσουν τη βάση για ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία, που θα γίνει κτήμα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Με τη συμμετοχή μας στα ερευνητικά ερωτηματολόγια και καταγραφές, θα δυναμώσουμε τα αιτήματα του κλάδου και του εκπαιδευτικού κινήματος, θα τεκμηριώσουμε τον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό μας λόγο, θα υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΕ

Δείτε τα ερωτηματολόγια εδώ: