Ερωτήματα σχετικά με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία των σχολείων

Προς τον Διευθυντή Π.Ε. Εκπαίδευσης Πειραιά και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής

Στην ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 για την Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται ότι «Ο Διευθυντής/Προϊστάμενος σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, είναι υπεύθυνοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και για την λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας». Ωστόσο, όπως διαπιστώνουμε, μια σειρά από κρίσιμες διατάξεις, οδηγίες, συστάσεις και κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά δύσκολο ή πρακτικά αδύνατον να εφαρμοστούν με βάση τα σημερινά δεδομένα λειτουργίας των σχολείων (ανεπαρκές διδακτικό, βοηθητικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας, έλλειψη κατάλληλων χώρων, υποχρηματοδότηση, δόμηση του ωρολογίου προγράμματος, κλπ). Θεωρούμε λοιπόν, ότι πριν αναζητηθούν από τους εκπαιδευτικούς ευθύνες σχετικές με την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που περιγράφονται στο ως άνω θεσμικό πλαίσιο και στις οδηγίες του ΕΟΔΥ, θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις σε κάποια πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα.

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά:

 1. Στην ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 για την Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται ότι ένας εκπαιδευτικός σε κάθε σχολική μονάδα θα αναλάβει υπεύθυνος για την διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID-19, δηλαδή, να εκτελεί χρέη σχολίατρου ή/και σχολικού νοσηλευτή, αποκτώντας τις απαραίτητες γνώσεις, πιθανόν με κάποιο δίωρο σεμινάριο. Και μάλιστα, δια της αλληλοδιδακτικής μεθόδου θα αναλάβει να εκπαιδεύσει και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό ώστε να μπορεί να διακρίνει ένα πιθανό κρούσμα covid-19 από μια περίπτωση απλής γρίπης ή αδιαθεσίας που σχεδόν καθημερινά αντιμετωπίζουμε στα σχολεία. Πέραν αυτού, προκύπτουν ορισμένα πρακτικά προβλήματα. Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ προβλέπουν για την περίπτωση πιθανού κρούσματος «απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας». Στο νηπιαγωγείο που δεν υπάρχουν αίθουσες και βοηθητικοί χώροι κενοί, σε ποιόν ακριβώς χώρο θα «απομονώνεται» το παιδί και ποιος θα το επιβλέπει; Η νηπιαγωγός; Και τα υπόλοιπα νήπια τι θα απογίνουν; Στο δημοτικό σχολείο αντίστοιχα ποιος θα επιβλέπει το παιδί; Επίσης, εάν έχουμε δύο, τρεις ή τέσσερις μαθητές την ίδια ημέρα που χαρακτηρίζονται πιθανά κρούσματα, που θα απομονώνονται; Στον ίδιο χώρο ή σε διαφορετικούς; Ποιοι θα τα επιβλέπουν και ποιος θα κάνει μάθημα στις τάξεις τους; Θα ανταποκριθεί η υπηρεσία στο αίτημα να προσληφθούν σχολικοί νοσηλευτές σε όλα τα σχολεία ώστε να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα;
 2. Επίσης, στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι στην περίπτωση μαθητή που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας «παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του». Ποια λύση προτείνεται εάν δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος; Ποιοι θα επιβλέπουν τον μαθητή; Εάν οι μαθητές είναι περισσότεροι από έναν θα παραμένουν στον ίδιο χώρο ή σε διαφορετικούς;
 3. Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ αναφέρονται σε «Συστηματική αποφυγή ανάμιξης των μαθητών που δεν ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή στην ίδια σταθερή ομάδα παιδιών σε όλες τις εκδηλώσεις της σχολικής ζωής, περιλαμβανομένων ιδιαίτερα των διαλειμμάτων και της διδασκαλίας». Πως ακριβώς θα υλοποιηθεί η παραπάνω σύσταση στην περίπτωση της διδασκαλίας Γαλλικών και Γερμανικών που προβλέπεται η ανάμιξη μαθητών από δύο διαφορετικά τμήματα σε ένα τμήμα Γαλλικών και σε ένα Γερμανικών; Πώς μπορεί να υλοποιηθεί κατά τη συγκρότηση των τμημάτων του ολοήμερου τα οποία μάλιστα ανασυντάσσονται μετά της 3 μ.μ. για να συμπεριλάβουν τα παιδιά που παραμένουν ως τις 4 μ.μ., πώς θα υλοποιηθεί στη λειτουργία του πρωινού τμήματος 7π.μ.-8π.μ.; Θα προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να έχουμε κατάτμηση των τμημάτων Γαλλικών και Γερμανικών; Πως θα υλοποιηθεί στη λειτουργία των τμημάτων ένταξης και υποδοχής; Θα προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να έχουμε έναν/μια μαθητή/μαθήτρια σε κάθε διδακτική ώρα στα τμήματα ένταξης και υποδοχής;
 4. Στην εγκύκλιο Αρ. Πρωτ.: Φ7/118240/Δ1 άρθρο 9 (απουσία εκπαιδευτικού) αναφέρεται ότι «ο τρόπος κάλυψης έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού αποφασίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, χωρίς να διαφοροποιείται το ωράριο αποχώρησης των μαθητών». Ο ορθός τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που προκύπτουν λόγω έκτακτων απουσιών εκπαιδευτικών χωρίς να προκύπτει συγχρωτισμός είτε εκπαιδευτικών είτε μαθητών στα τμήματα είναι να τοποθετηθεί σε κάθε σχολείο ένας επιπλέον εκπαιδευτικός για συμπλήρωση ωραρίου, ενισχυτική διδασκαλία και αντικατάσταση συναδέλφων που απουσιάζουν έκτακτα. Υπάρχει η πρόβλεψη για παρουσία επιπλέον εκπαιδευτικών στα σχολεία για την επίλυση αυτών των έκτακτων αναγκών;
 5. Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ αναφέρονται σε «Μέριμνα για την αποφυγή ανάμιξης και αλληλεπίδρασης παιδιών από διαφορετικά τμήματα κατά τη λήψη γεύματος στο σχολείο (π.χ. ολοήμερο σχολείο). Προτείνεται η λήψη των γευμάτων στο θρανίο των παιδιών στην τάξη τους ή και σε άλλο χώρο με την τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων (π.χ. τραπεζαρία, προαύλιο)». Προσπερνάμε την πρωτοφανή σύσταση να τρώνε τα παιδιά καθημερινά το μεσημεριανό τους στο προαύλιο η οποία στοχεύει προφανώς στη σκληραγώγηση των μικρών μαθητών ιδιαίτερα τα κρύα και βροχερά μεσημέρια του χειμώνα. Δεδομένου ότι οι «τραπεζαρίες» των σχολείων συνήθως είναι κάποια σχολική αίθουσα ή κάποιος άλλος χώρος (πχ. προθάλαμος αίθουσας εκδηλώσεων) χωρίς δυνατότητα τήρησης αποστάσεων ασφαλείας ανάμεσα στα παιδιά που ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΡΑΝΕ ΜΑΣΚΕΣ γιατί θα τρώνε και δεδομένου ότι το ενδεχόμενο να παίρνουν οι μαθητές το γεύμα τους στο θρανίο τους προϋποθέτει παραπάνω διδακτικό προσωπικό που δεν διαθέτει το Υπουργείο, πως ακριβώς θα υλοποιηθεί η παραπάνω οδηγία; Επίσης, πως θα υλοποιηθεί η οδηγία στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ολοήμερου, όπου υπάρχει διαρκής ανάμιξη μαθητών διαφορετικών τμημάτων;
 6. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον ΕΟΔΥ πρέπει να γίνει «προσπάθεια για λειτουργία του Νηπιαγωγείου σε σταθερές ομάδες παιδιών οι οποίες συστηματικά δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους». Στο Νηπιαγωγείο φοιτούν έως 25 παιδιά ανά τμήμα με έναν /μια νηπιαγωγό, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε εν μέσω πανδημίας (ενώ το ανώτατο ήταν 22 παιδιά). Στο παράδειγμά μας, που αποτελεί την μεγάλη πλειοψηφία των νηπιαγωγείων της χώρας, σε ένα διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο τα παιδιά της πρωινής υποδοχής (πρώτη ομάδα) αναμειγνύονται με τα διαφορετικά παιδιά των βασικών τμημάτων (δεύτερη ομάδα ) και κατόπιν με τα υπόλοιπα παιδιά του ολοήμερου τμήματος (τρίτη ομάδα). Υπάρχουν λοιπόν νήπια που θα βρίσκονται σε 3 διαφορετικές ομάδες παιδιών καθημερινά και ίσως και με 3 νηπιαγωγούς, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα τους. Πώς μπορεί να επιτευχθεί η οδηγία του ΕΟΔΥ όταν η συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων, πλην μονοθεσίων, λειτουργούν με αυτό τον τρόπο, δηλαδή με μη σταθερές ομάδες;
 7. Στις οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ αναφέρεται «Συνεπώς, η συχνή, καθημερινή και συστηματική καθαριότητα και εφαρμογή απολυμαντικών στις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων κρίνεται κομβικής σημασίας για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19» χωρίς μέχρι τώρα να έχουν προσληφθεί καθαριστές/ιστριες και χωρίς να γνωρίζουμε το ακριβές πλαίσιο λειτουργίας /εργασίας τους. Ποιος είναι ο ακριβής τρόπος εφαρμογής των γενικών αρχών των μέτρων προφύλαξης στα σχολεία «καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες» όταν στο δημοτικό σχολείο δεν έχει προσληφθεί επαρκές προσωπικό και στο νηπιαγωγείο δεν υπάρχει καθαριστής/ια σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του προγράμματος και στους περισσότερους Δήμους όταν θα τοποθετηθούν θα είναι για ένα τρίωρο; Θα υπάρχουν καθαριστές/ιες καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου;
 8. Στις οδηγίες του ΕΟΔΥ προβλέπεται ότι «Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών επιτρέπονται, εφόσον πραγματοποιούνται ανά τμήμα, έπειτα από σχολαστική εφαρμογή των γενικών κανόνων καθαριότητας στα όργανα γυμναστικής και με την προϋπόθεση ότι κάθε τμήμα χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα συγκεκριμένες μπάλες». Θα μεριμνήσει η υπηρεσία για τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να εξασφαλιστούν στα σχολεία οι απαραίτητες μπάλες ή έστω επάρκεια υλικών απολύμανσης για τόσο αυξημένη χρήση;
 9. Όπως προβλέπει το 6.6 της ΚΥΑ «Το μάθημα της πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση». Επίσης, τόσο για την αίθουσα πληροφορικής όσο και για κάθε άλλη αίθουσα όπου μπαίνουν διαφορετικά τμήματα «συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές». Όταν η αλλαγή της ώρας γίνεται χωρίς να μεσολαβεί διάλειμμα σε ποιο ακριβώς χρόνο θα γίνεται ο αερισμός της αίθυσας, πώς θα πραγματοποιείται αυτός ο καθαρισμός της και από ποιόν; Δεδομένου ότι οι αίθουσες Πληροφορικής έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα, συγκεκριμένο αριθμό θρανίων και υπολογιστών, θα μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα ή θα συνωστίζονται δύο και τρεις μαθητές σε κάθε υπολογιστή και θα τον χρησιμοποιούν εναλλάξ; Είναι δυνατόν στο κυλικείο η απόσταση ασφαλείας να είναι 1,5 μ. και στο μάθημα της Πληροφορικής 20 εκατοστά;
 10. Πόσες μάσκες χρειάζεται ένα παιδί που θα παραμείνει στο σχολείο από τις 8 π.μ. έως τις 4 μ.μ. ή από τις 7 π.μ. έως τις 4 μ.μ.; Όταν κάποια μάσκα πέσει κάτω ή λερωθεί ή χρησιμοποιηθεί λάθος ή καταστραφεί ή ιδρώνει από την πολύωρη χρήση δεν πρέπει να αντικαθίσταται; Θα φροντίσει η υπηρεσία να προμηθεύσει τα σχολεία με επαρκές απόθεμα μασκών ώστε να αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις παιδιών που χρειάζονται επιπλέον μάσκες;
 11. Πως θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη σύσταση για διαφορετικά διαλείμματα; Όπως π.χ. η διδασκαλία της φυσικής αγωγής ταυτόχρονα με το διάλειμμα, οι μετακινήσεις ειδικοτήτων σε διαφορετικά σχολεία την ίδια ημέρα κλπ.;

Αναμένουμε την έγγραφη απάντησή σας στα παραπάνω ερωτήματα.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.