ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ / 2022 – 2023

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η Δ.Ο.Ε. έχει αποστείλει σε όλα τα σχολεία τα ενιαία κείμενα, για τη Φάση 2, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αναρτήσεις στη σχετική πλατφόρμα. Ταυτόχρονα προετοιμάζονται οι εκδηλώσεις και οι δράσεις που τα συνοδεύουν. Συνεχίζουμε αποφασιστικά, ενιαία και συντεταγμένα τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση/κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και της παιδείας ως καθολικού κοινωνικού δικαιώματος.

Στο πλαίσιο των δράσεων της φετινής χρονιάς (όπως και πέρυσι) σημαντικό εργαλείο αποτελούν τα ερευνητικά ερωτηματολόγια που έχουν διαμορφωθεί, η επέκτασή τους, η επεξεργασία τους και η προβολή των συμπερασμάτων που εξάγονται από τα δεδομένα τους. Από την περσινή χρονιά υπάρχει σημαντικός όγκος απαντήσεων. Είναι όμως σημαντικό να μαζικοποιηθεί ακόμη περισσότερο η προσπάθεια που κάνουμε.

Η Δ.Ο.Ε. ξαναστέλνει προς όλες και όλους τα ερευνητικά ερωτηματολόγια και τις ερευνητικές καταγραφές που δημιουργήθηκαν για την υλοποίηση των δράσεων των ενιαίων κειμένων, με στόχο να ακυρωθεί η επιχειρούμενη διαφοροποίηση/κατηγοριοποίηση των Σχολείων και ταυτόχρονα να τεκμηριωθούν τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος και του κλάδου. Στα ερωτηματολόγια της φετινής χρονιάς μπορούν να συμμετέχουν σχολεία και συνάδελφοι που δεν έχουν απαντήσει πέρυσι. Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η συγκέντρωση δεδομένων από την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ειδικά Σχολεία και συναδέλφους Ειδικών Σχολείων).

Ήδη ορισμένα στοιχεία από την πρώτη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων που έχουν υποβληθεί από τις σχολικές μονάδες και τους/τις εκπαιδευτικούς, αξιοποιήθηκαν στα ενιαία κείμενα του τελικού απολογισμού των Συλλόγων Διδασκόντων, κατά τη λήξη του περσινού σχολικού έτους.

Η αποτύπωση των απόψεων, της γνώμης, των κριτικών και των σκέψεων των εκπαιδευτικών, καθώς και η καταγραφή της πραγματικότητας και των ελλείψεων στα σχολεία αποτελούν μία ογκώδη έκφραση της συλλογικής μας δύναμης. Η συλλογική μας δύναμη καταγράφεται με αγώνες, με διεκδικήσεις, με συμμετοχή στους Συλλόγους Π.Ε., με αποφάσεις. Καταγράφεται εξίσου δυναμικά με επιστημονική τεκμηρίωση, με έρευνα και παιδαγωγική έκφραση.

Ζούμε μέσα σε ένα δυστοπικό περιβάλλον, στο οποίο η έρευνα και η επιστημονική τεκμηρίωση εξοβελίζονται στο «πυρ το εξώτερον» για να αντικατασταθούν από τη βίαιη επιβολή αντιεκπαιδευτικών πολιτικών και από κυβερνητικές αποφάσεις που επιβάλλονται από υπερεθνικούς οργανισμούς, με στοχεύσεις εμπορευματοποίησης της παιδείας και περικοπής των μορφωτικών δικαιωμάτων όλων των παιδιών. Σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον προσπαθούμε να επαναφέρουμε την παιδαγωγική και την επιστημονική τεκμηρίωση στο προσκήνιο, ώστε να δομήσουμε εκ νέου τις κοινωνικές συμμαχίες που θα διεκδικήσουν αποφασιστικά το βασικό αίτημα: «Η παιδεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι κοινωνικό αγαθό»

Η συμμετοχή όλων μας στα ερευνητικά ερωτηματολόγια και καταγραφές της Δ.Ο.Ε., υπό αυτή την έννοια, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που εκφράζει τη συλλογική μας δύναμη.

Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή θα αποτυπώσει την πραγματικότητα με την καλύτερη δυνατή χωροταξική, ηλικιακή, κλαδική και κοινωνική κατανομή και διασπορά. Τα ερωτηματολόγια και οι καταγραφές είναι ανώνυμα.

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται αποτελούν κτήμα του κλάδου και του εκπαιδευτικού κινήματος και θα αξιοποιηθούν το επόμενο διάστημα, μέσα από την επιστημονική τους επεξεργασία.

Τα ερωτηματολόγια χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Α. Αυτά που απευθύνονται στις σχολικές μονάδες και μπορούν να υποβληθούν μία φορά για κάθε σχολείο.

Β. Αυτά που απευθύνονται προς τις/τους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας, σε όλα τα σχολεία.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ερωτηματολόγια/καταγραφές που απευθύνονται σε Σχολεία:

1. Απευθύνεται προς Γενικά Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία          

Αντιμετώπιση Σχολικής Διαρροής: Καταγραφή ελλείψεων σχετιζόμενων με την αντισταθμιστική εκπαίδευση  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 2/6.Ο

2. Απευθύνεται προς Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία / Γενικά και Ειδικά

Καταγραφή κενών / συγκέντρωση στοιχείων για την (υπο)στελέχωση των σχολείων         

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 6/2.Ο

3. Απευθύνεται προς ΕΙΔΙΚΑ Σχολεία και ΕΙΔΙΚΑ Νηπιαγωγεία

Ερευνητική καταγραφή: Υποδομές, ανάγκες, ελλείψεις στα Ειδικά Σχολεία   

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2/6.1.Ε.

Β. Ερωτηματολόγια/καταγραφές που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς:

4. Απευθύνεται αποκλειστικά προς όλες/όλους τις/τους ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ          

Πανελλαδική αποτύπωση των απόψεων των νηπιαγωγών για την εφαρμογή των αλλαγών στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και της κατάτμησης του ημερήσιου προγράμματος.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1.1.Ν

5. Απευθύνεται αποκλειστικά προς όλες τις/τους ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ         

Πανελλαδική αποτύπωση των απόψεων των νηπιαγωγών για τις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης       

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 3.Ν

6. Απευθύνεται προς όλες/όλους τις/τους ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ           

Πανελλαδική αποτύπωση των απόψεων των νηπιαγωγών για τις δυσκολίες και τις δυνατότητες που υπάρχουν στην ανάπτυξη των σχέσεων εκπαιδευτικών/ μαθητών           

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 4.Ν.

7. Απευθύνεται αποκλειστικά προς όλες/όλους τις/τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ– ΕΕΠ – ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Οι απόψεις των Εκπαιδευτικών– ΕΕΠ – ΕΒΠ Ειδικών Σχολείων  για την Ειδική αγωγή και εκπαίδευση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1.3.Ε.

8. Απευθύνεται προς όλους/όλες ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Κριτική των σχολικών βιβλίων από τους εκπαιδευτικούς της πράξης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1.2.Δ.

9. Απευθύνεται προς ΟΛΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πανελλαδική αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου για τις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης        

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 3.Δ

10. Απευθύνεται προς ΟΛΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ         

Πανελλαδική αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών του Δημοτικού για τις δυσκολίες και τις δυνατότητες που υπάρχουν στην ανάπτυξη των σχέσεων εκπαιδευτικών / μαθητών        

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 4.Δ.

11. Απευθύνεται προς ΟΛΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ Γενικής και Ειδικής

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την Επιμόρφωση – Μετεκπαίδευση          

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 8.Ο

«Ερευνούμε – Καταγράφουμε – Αποκαλύπτουμε. Υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Σχολείο, ενάντια στην αξιολόγηση/κατηγοριοποίηση/εμπορευματοποίηση».

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, με τη συμμετοχή μας στα ερευνητικά ερωτηματολόγια και καταγραφές, θα δυναμώσουμε τα αιτήματα του κλάδου και του εκπαιδευτικού κινήματος, θα τεκμηριώσουμε τον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό μας λόγο, θα υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο.

Καλή δύναμη σε όλες και όλους.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΕ

Κατεβάστε την ανακοίνωση της ΔΟΕ