ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ / 2022 – 2023 ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, των Ειδικών Δημοτικών και Νηπιαγωγείων

Η Δ.Ο.Ε. έχει αποστείλει σε όλα τα σχολεία τα ενιαία κείμενα για τη Φάση 2 και ταυτόχρονα προετοιμάζονται οι εκδηλώσεις και οι δράσεις που τα συνοδεύουν. Συνεχίζουμε αποφασιστικά, ενιαία και συντεταγμένα τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση/κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και της παιδείας ως καθολικού κοινωνικού δικαιώματος.

Στο πλαίσιο των δράσεων της φετινής χρονιάς (όπως και πέρυσι) σημαντικό εργαλείο αποτελούν τα ερευνητικά ερωτηματολόγια που έχουν διαμορφωθεί, η επέκτασή τους, η επεξεργασία τους και η προβολή των συμπερασμάτων που εξάγονται από τα δεδομένα τους. Είναι σημαντικό να υπάρξει μαζική ανταπόκριση στα ερωτηματολόγια, ώστε να έχουμε έγκυρη και επιστημονική επεξεργασία, τα δεδομένα της οποία θα παρουσιαστούν σε αντίστοιχη εκδήλωση.

Η Δ.Ο.Ε. ξαναστέλνει προς όλες και όλους τα ερευνητικά ερωτηματολόγια και τις ερευνητικές καταγραφές που δημιουργήθηκαν για την υλοποίηση των δράσεων των ενιαίων κειμένων, με στόχο να ακυρωθεί η επιχειρούμενη διαφοροποίηση/κατηγοριοποίηση των Σχολείων και ταυτόχρονα να τεκμηριωθούν τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος και του κλάδου. Στα ερωτηματολόγια της φετινής χρονιάς μπορούν να συμμετέχουν σχολεία και συνάδελφοι που δεν έχουν απαντήσει πέρυσι. Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η συγκέντρωση δεδομένων από την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ειδικά Σχολεία και συναδέλφους Ειδικών Σχολείων).

Εκτός από τα ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς (και τα οποία επίσης έχουν αποσταλεί), έχουν συνταχθεί δύο ερωτηματολόγια αποκλειστικά για τα Ειδικά Σχολεία και τους/τις συναδέλφους που εργάζονται σε αυτά. Επισημαίνουμε ότι τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα.

Το πρώτο απευθύνεται προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΕΙΔΙΚΑ Σχολεία και ΕΙΔΙΚΑ Νηπιαγωγεία) και μπορεί να υποβληθεί μία φορά για κάθε σχολείο.


1. Ερευνητική καταγραφή: Υποδομές, ανάγκες, ελλείψεις στα Ειδικά Σχολεία. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2/6.1.Ε.

Το δεύτερο απευθύνεται προς όλες/ους τις/τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. των Ειδικών Σχολείων.

2. Οι απόψεις των Εκπαιδευτικών– ΕΕΠ – ΕΒΠ Ειδικών Σχολείων για την Ειδική αγωγή και εκπαίδευση. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1.3.Ε.

Ήδη ορισμένα στοιχεία από την πρώτη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων που έχουν υποβληθεί από τις σχολικές μονάδες και τους/τις εκπαιδευτικούς, αξιοποιήθηκαν στα ενιαία κείμενα του τελικού απολογισμού των Συλλόγων Διδασκόντων, κατά τη λήξη του περσινού σχολικού έτους.

Η αποτύπωση των απόψεων, της γνώμης, των κριτικών και των σκέψεων των εκπαιδευτικών, καθώς και η καταγραφή της πραγματικότητας και των ελλείψεων στα σχολεία αποτελούν μία ογκώδη έκφραση της συλλογικής μας δύναμης. Η συλλογική μας δύναμη καταγράφεται με αγώνες, με διεκδικήσεις, με συμμετοχή στους Συλλόγους Π.Ε., με αποφάσεις. Καταγράφεται εξίσου δυναμικά με επιστημονική τεκμηρίωση, με έρευνα και παιδαγωγική έκφραση.

Ζούμε μέσα σε ένα δυστοπικό περιβάλλον, στο οποίο η έρευνα και η επιστημονική τεκμηρίωση εξοβελίζονται στο «πυρ το εξώτερον» για να αντικατασταθούν από τη βίαιη επιβολή αντιεκπαιδευτικών πολιτικών και από κυβερνητικές αποφάσεις που επιβάλλονται από υπερεθνικούς οργανισμούς, με στοχεύσεις εμπορευματοποίησης της παιδείας και περικοπής των μορφωτικών δικαιωμάτων όλων των παιδιών. Σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον προσπαθούμε να επαναφέρουμε την παιδαγωγική και την επιστημονική τεκμηρίωση στο προσκήνιο, ώστε να δομήσουμε εκ νέου τις κοινωνικές συμμαχίες που θα διεκδικήσουν αποφασιστικά το βασικό αίτημα: «Η παιδεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι κοινωνικό αγαθό».

Η συμμετοχή όλων μας στα ερευνητικά ερωτηματολόγια και καταγραφές της Δ.Ο.Ε., υπό αυτή την έννοια, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που εκφράζει τη συλλογική μας δύναμη.

Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή θα αποτυπώσει την πραγματικότητα με την καλύτερη δυνατή χωροταξική, ηλικιακή, κλαδική και κοινωνική κατανομή και διασπορά. Τα ερωτηματολόγια και οι καταγραφές είναι ανώνυμα.

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται αποτελούν κτήμα του κλάδου και του εκπαιδευτικού κινήματος και θα αξιοποιηθούν το επόμενο διάστημα, μέσα από την επιστημονική τους επεξεργασία.

«Ερευνούμε – Καταγράφουμε – Αποκαλύπτουμε. Υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Σχολείο, ενάντια στην αξιολόγηση/κατηγοριοποίηση/εμπορευματοποίηση».

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, με τη συμμετοχή μας στα ερευνητικά ερωτηματολόγια και καταγραφές, θα δυναμώσουμε τα αιτήματα του κλάδου και του εκπαιδευτικού κινήματος, θα τεκμηριώσουμε τον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό μας λόγο, θα υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο.

Καλή δύναμη σε όλες και όλους.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΕ

Κατεβάστε την ανακοίνωση της ΔΟΕ: