Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των σχολικών μονάδων: η είσοδος στο σχολείο της αξιολόγησης και της τιμωρίας

Συναδέλφισσες/φοι,

Μετά την έκδοση Υπουργική Απόφασης 491-9/1/2021, (σε υλοποίηση των όσων προβλέπονται από τον ν.4692/2021) καλούνται οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συντάξουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (ΕΚΛ) για το σχολικό έτος 2020 – 2021. Ευθύς εξαρχής ξεκαθαρίζουμε ότι η Υ.Α. δεν προβλέπει κάποιο χρονικό όριο για την ενέργεια αυτή, επομένως τυχόν πιέσεις προς τις σχολικές μονάδες ώστε εσπευσμένα να προχωρήσουν στις διαδικασίες σύνταξης ΕΚΛ πρέπει να καταγγέλλονται στο ΔΣ του Συλλόγου, όπως επισημαίνει και η ΔΟΕ στις αποφάσεις της. Ο δε Δντής Εκπαίδευσης στις 7/4 δήλωσε προς τους Συλλόγους του Πειραιά ότι δεν θα ζητήσει από τις σχολικές μονάδες να του αποστείλουν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες εσωτερικό κανονισμό. Άλλωστε κάθε τέτοια προσπάθεια, με κλειστά τα σχολεία και το σχολικό έτος να οδεύει προς το τέλος του, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αυτήν την περίοδο αλλά και όταν επιτέλους ανοίξουν τα σχολεία οι εκπαιδευτικοί έχουν και θα έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρότερα προβλήματα από την σύνταξη ενός κανονισμού λειτουργίας με ημερομηνία λήξης ενός δύο μηνών.

Το πνεύμα και οι στοχεύσεις της Υ.Α. για τον ΕΚΛ κινούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής της καταδικασμένης από το σύνολο του κλάδου, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, αφού στον θεματικό άξονα (9) «Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας» περιλαμβάνεται ως δείκτης η «Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού». Ενδεικτική άλλωστε είναι και η αναφορά του ΕΚΛ στην «Έκθεση αποτίμησης – ανατροφοδότηση – προτάσεις βελτίωσης» αλλά και στην «τρέχουσα νομοθεσία» για το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό που θα δώσει στη συνέχεια το ΥΠΑΙΘ στον ΕΚΛ.

Ταυτόχρονα υποβαθμίζεται ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων, κυρίως στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, καθώς η διαμόρφωσή του ΕΛΚ επί της ουσίας επιβάλεται εξωτερικά αφού στη σύνταξή του εμπλέκονται το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και ο εκπρόσωπος του Δήμου. Αυτό, στην περίπτωση των ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων δημιουργεί τη στρέβλωση να υπερτερούν αριθμητικά τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και ο εκπρόσωπος του Δήμου, με αποτέλεσμα ο κανονισμός να μη διαμορφώνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Επίσης ο αποφασιστικός ρόλος, των Συντονιστών/τριών είναι άλλη μια εξωτερική παρέμβαση σε μια κατά τα άλλα δήθεν εσωτερική διαδικασία. Καθώς ο ΕΛΚ εγκρίνεται από τους/τις Συντονιστές/τριες, έχουν τη δικαιοδοσία να τον απορρίπτουν μέχρι να τον φέρουν στα μέτρα τους. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο «εξωτερικός αξιολογητής» των σχολείων θα αποφασίζει και τον δήθεν «εσωτερικό» κανονισμό.

Πρωτοφανείς και ανεφάρμοστες είναι οι παιδαγωγικά ανεπίτρεπτες, επιζήμιες και αναχρονιστικές  αναφορές σε στοιχεία πειθάρχησης, όπου για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες θεσμοθετείται η τιμωρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση! Η Υ.Α. αναφέρει ότι«Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο».

Αφήνουμε ασχολίαστο το αυταρχικό πνεύμα που θυμίζει περισσότερο το σχολείο της δεκαετίας του ’50 και ερχόμαστε σε πιο συγκεκριμένα ερωτήματα. Ποια κατασταλτικά μέτρα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο; Μιλάμε σαφώς για τιμωρίες. Τέτοιες όμως δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία εδώ και δεκαετίες. Σχεδιάζεται κάποια επαναφορά τους από το Υπουργείο Παιδείας;

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Είναι φανερό ότι τα αντανακλαστικά του Υπουργείου είναι εξαιρετικά όταν πρόκειται να οδηγήσει το σχολείο σε συντηρητική  τροχιά και να υποβαθμίσει τα  μορφωτικά δικαιώματα (βλέπε αξιολόγηση/κατηγοριοποίηση σχολείων) και σχεδόν ανύπαρκτα όταν πρόκειται για τις αληθινές ανάγκες μας.

Η δημοσίευση του «εσωτερικού κανονισμού» οδηγεί στη σύγκριση, τον ανταγωνισμό και την κατηγοριοποίηση αφού το ίδιο το περιεχόμενό του άπτεται βασικών πλευρών λειτουργίας του σχολείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι βασικό του στοιχείο είναι ένας κατάλογος με υποχρεώσεις και ποινές.

Κανείς δεν είναι ενάντια στη θέσπιση ενός πλαισίου λειτουργίας της σχολικής μονάδας ή καλύτερα ενός πλαισίου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στα πλαίσια των ευρύτερων στοχεύσεων δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και σεβασμού ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Ενημερώνουμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, που πιθανόν αδυνατεί να το αντιληφθεί ότι, όλα αυτά συμβαίνουν και σήμερα. Πολλά από τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα που ξεσπούν μέσα στο σχολείο έχουν την αιτία τους σε προβλήματα που γεννιούνται έξω από αυτό. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, με συναίσθηση του παιδαγωγικού μας ρόλου, μέσα από τους συλλόγους διδασκόντων, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αντιμετωπίζουμε καθημερινά απλά ή συνθετότερα προβλήματα.

Η στόχευση του Υπουργείου δεν είναι να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα, ούτε να στηριχθεί ο εκπαιδευτικός της τάξης. Βήμα – βήμα, προωθούν ένα σχολείο που χωρίς καμία στήριξη, χωρίς χρηματοδότηση, υποδομές και μόνιμο προσωπικό καλείται να λύσει ως «αυτόνομη» οικονομική – εκπαιδευτική μονάδα το σύνολο των προβλημάτων. Αν δεν τα καταφέρνει θα φταίει το ίδιο, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές.

Καλούμε τους συναδέλφους στο πνεύμα των αποφάσεων και της ΔΟΕ:

  1. Να μην βιαστούν να συντάξουν ΕΚΛ, καθώς η Υ.Α. δεν προβλέπει κάποιο χρονικό όριο για την ενέργεια αυτή, επομένως τυχόν πιέσεις προς τις σχολικές μονάδες πρέπει να καταγγέλλονται στο ΔΣ του Συλλόγου, όπως επισημαίνει και η ΔΟΕ στις αποφάσεις της.
  2. Να μην τροποποιήσουν τους υφιστάμενους κανονισμούς που συντάχτηκαν με βάση το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (ΠΔ 79) και πολύ περισσότερο να μην τους υποβάλουν προς έγκριση από τους/τις Συντονιστές/τριες.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:

Η απόφαση της ΔΟΕ (ΕΔΩ)

Η απάντηση του Δ/ντη Εκπαίδευσης για τον ΕΛΚ στους Συλλόγους του Πειραιά στις 7/4/21 (ΕΔΩ)