Η Απεργία – Αποχή της ΔΟΕ ενάντια  στους Μέντορες και  Ενδοσχολικούς  Συντονιστές είναι σε απόλυτη και νόμιμη ισχύ.

Καμιά υποχρέωση δεν έχουν οι εκπαιδευτικοί που μετέχουν στην Απεργία-Αποχή  να παρακολουθήσουν τα «επιμορφωτικά» σεμινάρια που οργανώνει το ΥΠΑΙΘ και το ΙΕΠ.

Ύστερα από ερωτήματα συναδέλφων – μελών του Συλλόγου μας αναφορικά με το αν είναι σε ισχύ η ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ της ΔΟΕ από τον ορισμό μεντόρων και ενδοσχολικών συντονιστών ενημερώνουμε ότι η ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ που επαναπροκηρύχθηκε από την Δ. Ο. Ε. με το υπ. αρ. πρ. 162/10 – 10 – 2022 έγγραφό της, το οποίο σας κοινοποιούμε, είναι σε απόλυτη και νόμιμη ισχύ, διότι δεν προσβλήθηκε ποτέ νομικά από το ΥΠΑΙΘ.

Ως εκ τούτου όσοι/όσες συμμετέχουν στην Απεργία_Αποχη καλύπτονται πλήρως:

  1. Οι Διευθύντριες/ντες των σχολικών μονάδων να μην ορίσουν μέντορες και ενδοσχολικούς συντονιστές.
  • Όσοι έχουν οριστεί ως μέντορες ή ενδοσχολικοί συντονιστές αλλά και κάθε  άλλη/άλλος συναδέλφισσα/φος να μη συμμετέχουν σε κανενός είδους δράση που θα κληθούν από το ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο της εφαρμογής της «αξιολόγησης» των νόμων 4692/2020 και 4823/2021
  • Κανείς/καμία δεν έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει τα «επιμορφωτικά» σεμινάρια που οργανώνει το ΥΠΑΙΘ και το ΙΕΠ για τους διευθυντές σχολικών μονάδων, τους μέντορες, τους ενδοσχολικούς συντονιστές και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικών ομίλων.

Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί του Συλλόγου μας και δεκάδες χιλιάδες σε όλη τη χώρα έχουν υπογράψει δήλωση συμμετοχής στην Απεργία Αποχή από τους μέντορες και τους ενδοσχολικούς συντονιστές, η συμμετοχή δε στην πλειοψηφία των σχολικών μονάδων είναι καθολική. Καλούμε όλες και όλους να συνεχίσουμε μαχητικά, αποφασιστικά, μαζικά τον αγώνα ενάντια στην υποβάθμιση του παιδαγωγικού μας έργου, την απαξίωση των συλλόγων διδασκόντων, την κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών.

 Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στην «αξιολόγηση» των νόμων 4692/2020 & 4823/2021

Συμμετέχουμε όλοι/όλες στην ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ της Δ. Ο. Ε. από τον ορισμό και τις δράσεις μεντόρων & ενδοσχολικών συντονιστών.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.