Η κυβέρνηση θεσμοθετεί μια ακόμα ελαστική μορφή εργασίας για τους αναπληρωτές: Προς ψήφιση άρθρο για προσλήψεις ωρομίσθιων αναπληρωτών σε τοπικό επίπεδο από τους Δ/ντές Εκπ/σης.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας εκμεταλλεύονται την πανδημία για να ξεθεμελιώσουν εργασιακά δικαιώματα, για να περιορίσουν τις πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες, για να εγκαταστήσουν εντέλει ένα κράτος εκτάκτου ανάγκης. Νομοθετούν ακάθεκτοι όλων των ειδών τις αντεργατικές και αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις ενώ την ίδια ώρα απαγορεύουν- με αφορμή την πανδημία- κάθε προσπάθεια των εργαζομένων να υψώσουν φωνή αντίστασης και διαμαρτυρίας.

Δυο χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου Γαβρόγλου (προσοντολόγιο) και λίγους μήνες μετά την θεσμοθέτηση των προσλήψεων αναπληρωτών με 3μηνη διάρκεια σύμβασης, η κατάσταση για τους αναπληρωτές χειροτερεύει ολοένα και περισσότερο με κάθε νέα εγκύκλιο, με κάθε νέα τροπολογία, με κάθε νέο νομοθέτημα…

Στην προκειμένη περίπτωση θεσμοθετούν μια επιπλέον μορφή ελαστικής εργασίας θεσπίζοντας την δυνατότητα προσλήψεων ωρομίσθιων αναπληρωτών από τους κατά τόπους Δ/ντές Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα στο ν/σ για την επαγγελματική εκπαίδευση η κυβέρνηση εισάγει τροποποιητική διάταξη του νόμου Γαβρόγλου, όπου προβλέπεται:

«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή, προσλαμβάνονται, ύστερα από δήλωση προτίμησης […] ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους. Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων ωρομισθίων για πρόσληψη[…] ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ωρομισθίων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους.

Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να υλοποιούν κατά γράμμα το «σχέδιο Πισσαρίδη», που μεταξύ άλλων προβλέπει την αποκέντρωση της εκπαίδευσης με πέρασμα των αρμοδιοτήτων πρόσληψης στην Τοπική Διοίκηση και στους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

H διαδικασία αυτή καταστρατηγεί τους ήδη υπάρχοντες πίνακες πρόσληψης. Αποσυνδέει τις προσλήψεις από την κατάταξη σ΄ αυτούς και την εξαρτά από «εξαιρετικές συνθήκες» που θα συντρέχουν σε τοπικό επίπεδο οι οποίες δεν ορίζονται με σαφήνεια στο νόμο αλλά θα είναι στην κρίση κάθε Δ/ντη εκπαίδευσης.

Πρόκειται ταυτόχρονα για περαιτέρω υποβάθμιση της προϋπηρεσίας, καθώς για την πρόσληψη ωρομίσθιων σε τοπικό επίπεδο θα συγκροτούνται παράλληλοι πίνακες μόνο με βάση τον βαθμό πτυχίου και σε περίπτωση ισοβαθμίας την ημερομηνία κτίσης του, χωρίς καμία αναφορά σε προϋπηρεσία.

Είναι φανερό ότι οι «εξαιρετικές συνθήκες» και οι «αντικειμενικοί λόγοι» θα εμφανίζονται μετά την πρώτη φάση προσλήψεων, για να καλυφθούν τα χιλιάδες κενά στις σχολικές μονάδες με ωρομίσθιους που θα κοστίζουν προφανώς λιγότερο από έναν αναπληρωτή πλήρους ωραρίου.

Τέλος η ρύθμιση αυτή επαναφέρει στην εκπαίδευση τα ρουσφέτια και το πελατειακό κράτος. Οι συνάδελφοι θα εξαρτώνται πλήρως από τον εκάστοτε Διευθυντή Εκπαίδευσης, από τα μικροσυμφέροντα και τις πελατειακές σχέσεις που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο.

Απαιτούμε:

  • Απόσυρση ολόκληρου του αντιεκπαιδευτικού νομοσχέδιου για την επαγγελματική εκπαίδευση, και της συγκεκριμένης τροπολογίας για προσλήψεις ωρομίσθιων αναπληρωτών σε τοπικό επίπεδο.
  • Μόνιμους μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών. Κατάργηση του ν.4589/2019 για το προσοντολόγιο. Άμεσο διορισμό όλων των αναπληρωτών που έχουν υπογράψει έστω και μία σύμβαση στην εκπαίδευση αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. ΟΧΙ στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
  • Πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές. Καμιά απόλυση – κανένας αναπληρωτής χωρίς δουλειά. Δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών. Πρόσληψη – τοποθέτηση εκπαιδευτικών των υπαρχουσών ειδικοτήτων σε όλα τα σχολεία. Πλήρη εξομοίωση όλων των αδειών σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (κανονικές, αναρρωτικές, μητρότητας, επαπειλούμενης κύησης, φοιτητικές κ.λπ.) με αποδοχές, προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων. Επίδομα ανεργίας για όλους μετά τη λήξη της σύμβασής τους. Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των αναπληρωτών με αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους.

Οι συνάδελφοι, συσπειρωμένοι στα σωματεία μας, να δυναμώσουμε τον αγώνα για μόνιμη, σταθερή δουλειά, για μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των αναπληρωτών που δουλεύουν στην εκπαίδευση με βάση το χρόνο κτήσης του πτυχίου και την προϋπηρεσία.