Καθαρίστριες σε όλα τα σχολεία! Μόνιμη και σταθερή δουλειά σε όλες τις καθαρίστριες!

Όχι στους ρατσιστικούς αποκλεισμούς μεταναστριών σχολικών καθαριστριών στους Δήμους!

Η απόφαση της κυβέρνησης να αλλάξει το τρόπο πρόσληψης των σχολικών καθαριστριών αναθέτοντας την αρμοδιότητα και την ευθύνη στα γραφεία Προσωπικού των Δήμων και όχι πλέον στις σχολικές επιτροπές διατυμπανίστηκε ως μεγάλη αλλαγή και βελτίωση για την ποιότητα καθαριότητας που απαιτείται σε συνθήκες μάλιστα πανδημίας.

Όμως, αντί για μονιμοποίηση όλων όσων εργάζονταν εδώ και πολλά χρόνια στα σχολεία, αντί για δραματική αύξηση των προσλήψεων ώστε να τηρούνται με επάρκεια τα υγειονομικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης της πανδημίας, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε ελαχιστοποίηση των προσλήψεων και μάλιστα με ρατσιστικό αποκλεισμό των μεταναστριών καθαριστριών.

Έτσι, για παράδειγμα, στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας αντί για 65 σχολικές καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης που ζήτησε ο Δήμος έδωσαν 41 πλήρους και 9 μειωμένου ωραρίου (3 ωρών)! Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα γεωγραφικά όρια του Δήμου λειτουργούν τριάντα δύο (32) νηπιαγωγεία -κάποια εξ’ αυτών σε παραρτήματα, είκοσι πέντε (25) δημοτικά σχολεία, έντεκα (11) γυμνάσια και έξι (6) λύκεια, μπορεί κανείς να αναλογιστεί τον όγκο εργασίας και το βεβαρυμμένο πρόγραμμα που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας όλων αυτών των χώρων.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στον Δήμο Πειραιά. Για περισσότερα από 140 σχολεία (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) έδωσαν 114 πλήρους και 25 μειωμένου ωραρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον ίδιο αριθμό σχολείων στην αρχή της περυσινής χρονιάς είχαν προσληφθεί 141 καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης.

Παράλληλα η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, να αλλάξει τη διαδικασία πρόσληψης των υπαλλήλων καθαριότητας στα σχολεία στις αρχές Αυγούστου (7/8) -με την πανδημία σε έξαρση- είναι ανεύθυνη και εγκληματική, καθώς άδηλο παραμένει αν οι σχετικές διαδικασίες θα ολοκληρωθούν πριν την έναρξη των μαθημάτων. Η Υπουργική Απόφαση για την κατανομή των θέσεων ανά δήμο εκδόθηκε μόλις την 21η Αυγούστου. Έτσι επειδή προβλέπεται περιθώριο τριών ημερών για αιτήσεις, και δύο ημερών για ενστάσεις είναι εύλογο να εικάσουμε -αν λάβουμε υπόψη και τις συνθήκες που επικρατούν στις διοικητικές υπηρεσίες των δήμων- ότι σε πολλούς δήμους το αναγκαίο προσωπικό δεν θα έχει προσληφθεί ούτε στις 14 του Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία!

Αποτελεί καθαρά ρατσιστική πρακτική το γεγονός ότι αποκλείονται εξ αιτίας της ιθαγένειας τους μετανάστριες καθαρίστριες που εργάζονταν για πολλά χρόνια στα σχολεία. Θυμίζουμε ότι στα νοσοκομεία, όταν προσλήφθηκαν από τις διοικήσεις οι καθαρίστριες που εργάζονταν σε εργολάβους, η νομοθεσία πρόβλεψε την εξαίρεση όσων μεταναστριών καθαριστριών εργάζονταν στα συνεργεία και έτσι συνέχισαν να εργάζονται στο νέο καθεστώς.

Τώρα, η κυβέρνηση αποκλείει τις μετανάστριες καθαρίστριες από τα δημόσια σχολεία με την παρακάτω ρύθμιση:

“Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958, ως ισχύει)…” ΦΕΚ 3485/22/08/2020.

  • Απαιτούμε την αύξηση του αριθμού των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού καθαρισμού των δημόσιων σχολείων με βάση τις ανάγκες.
  • Απαιτούμε την πρόσληψη προσωπικού καθαρισμού πλήρους απασχόλησης για όλη την διάρκεια λειτουργίας των σχολείων. Όχι στις συμβάσεις μειωμένου ωραρίου (3 ωρών) που δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων.
  • Απαιτούμε την άμεση τροποποίηση και την ανάκληση του ρατσιστικού αποκλεισμού των μεταναστριών καθαριστριών ώστε να συμμετέχουν ισότιμα στην προκήρυξη των θέσεων που έχουν γίνει.
  • Καλούμε τη ΔΟΕ και τους Συλλόγους εκπαιδευτικών να παρέμβουν άμεσα ώστε να ανατραπεί αυτή η ρατσιστική ρύθμιση.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.