ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΠΟΤΕ

Να πάρει πίσω η κυβέρνηση τη βιντεοσκόπηση στις αίθουσες

Την Τετάρτη 13/5, όλες και όλοι αφήνουμε τα πληκτρολόγια, σβήνουμε τους υπολογιστές και κατεβαίνουμε στα συλλαλητήρια, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης.

 Στηρίζουμε τους αγωνιζόμενους συναδέλφους σε γυμνάσια και λύκεια που δεν εφαρμόζουν την τροπολογία για τη ζωντανή μετάδοση του μαθήματος με κάμερες.

Το Υπουργείο Παιδείας – με εκπρόθεσμη τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο – νομοθετεί τη ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη αναμετάδοση του μαθήματος.

Αναλυτικά, η τροπολογία προβλέπει:

  1. Τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω διαδικτύου: «Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επιδημικών νόσων».
  2. Τη μονιμοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εκτός πανδημίας: «η, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύναται να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός».

Η βιντεοσκόπηση της διδασκαλίας αναιρεί την κοινότητα μαθητών – εκπαιδευτικού. Εισάγει βίαια ένα τρίτο και ανεξέλεγκτο παράγοντα στην τάξη. Αυτός, ένας απρόσωπος, μπορεί να αξιοποιήσει τη φωνή, την εικόνα, το λάθος, την αστοχία, το ξεστράτισμά, την ανυπακοή, το παιχνίδισμα, το αστείο, τον τσακωμό, οτιδήποτε κάνουν οι μαθητές ή οι εκπαιδευτικοί για τους δικούς του σκοπούς. Κυριαρχεί πίσω από την ανωνυμία και τη σιωπή του. Λογοκρίνει, εκφοβίζει, απειλεί.

Το σχολικό μάθημα δεν είναι ακαδημαϊκή διάλεξη. Το σχολικό μάθημα δεν παράγεται από μια επιστημονική αυθεντία, αλλά από όλη την τάξη, από όλα τα παιδιά. Ο αυθορμητισμός είναι βασικό στοιχείο της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον δάσκαλο και τους μαθητές του. Η παρουσία της κάμερας θα εξαλείψει κάθε ίχνος αυθορμητισμού. Δάσκαλοι και μαθητές θα αυτολογοκρίνονται συστηματικά κάτω από το πανοπτικό βλέμμα του «μεγάλου αδελφού».

Η σχολική αίθουσα είναι χώρος απαραβίαστος, ανήκει στην κοινότητα της τάξης δεν μπορεί να ελέγχεται και να παρακολουθείται. Η σχολική αίθουσα είναι κατεξοχήν ο χώρος όπου γίνονται λάθη, πολλά λάθη, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν κυρίως από τα λάθη τους. Λάθη που προσπερνιούνται, που ξεχνιούνται, λάθη που δεν στιγματίζουν. Η καταγραφή και αναμετάδοση τους θα διαρρήξει την παιδαγωγική σχέση, ο σκεπτικισμός και η καχυποψία θα ρίξουν βαριά τη σκιά τους στις σχολικές αίθουσες.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου εσκεμμένα μπερδεύει τη βιντεοσκόπηση της διδασκαλίας με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Θολώνει τα νερά για δικούς της, ανομολόγητους σκοπούς. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτελείται στα πλαίσια μιας συμφωνίας της κοινότητας μαθητών εκπαιδευτικού. Αυτοί συμφωνούν τη μορφή, τους κανόνες, τα μέσα, τους στόχους, το πλαίσιο της επικοινωνίας τους. Η βιντεοσκόπηση της διδασκαλίας, η έκθεση της στα μάτια άγνωστων, η δυνατότητα αποθήκευσης της και η ύπαρξη μεταδεδομένων (άρα και δεδομένων) στα χέρια του υπουργείου, αφαιρεί από την κοινότητα την κυριαρχία και από τον χρόνο την δύναμη της λήθης. Ας σταματήσει λοιπόν να μπερδεύει μήλα με παπούτσια η πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Στην ίδια τροπολογία η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει την εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση από εξαίρεση σε κανόνα. Από την αρχή της πανδημίας δηλώσαμε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την καθημερινή διδασκαλία και πράξη, την αλληλεπίδραση μαθητών και εκπαιδευτικών. Αντίθετα αν διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα θα μεγαλώσει τις μορφωτικές ανισότητες ανάμεσα στους μαθητές μας. Είμαστε αντίθετοι με την μονιμοποίηση και νομιμοποίηση της σημερινής συνθήκης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1 της τροπολογίας. Για το σύνολο του κλάδου η εξ αποστάσεως εκπαίδευση τερματίζεται με την επιστροφή εκπαιδευτικών και μαθητών στην φυσική τους θέση, την σχολική αίθουσα.

Οι εκπαιδευτικοί και το Υπουργείο Παιδείας δεν έχουμε τους ίδιους στόχους. Οι εκπαιδευτικοί αναζητούμε τρόπους και μέσα επικοινωνίας, επιδιώκουμε να έχουν τα παιδιά ποιοτικό μορφωτικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χρόνο αυτές τις δύσκολες στιγμές. Το Υπουργείο αντιλαμβάνεται την κρίση ως ευκαιρία για να προωθήσει την αντιεκπαιδευτική πολιτική του, να αποθεώσει τις εκπαιδευτικές ανισότητες.

Χαιρετίζουμε την προσπάθεια των εκπαιδευτικών να κρατήσουν ζωντανή την επαφή με τους μαθητές τους από την πρώτη μέρα που έκλεισαν τα σχολεία. Τον μόχθο και τη δουλειά τη δική μας και των μαθητών μας, όλης αυτής της περιόδου δεν την χαρίζουμε ούτε στο Υπουργείο, ούτε σε κανέναν άλλον. Υπερασπίζουμε τη δουλειά μας απέναντι στις συκοφαντίες των ΜΜΕ, απέναντι σε κάθε κακόβουλη κριτική.

Έξω οι κάμερες από τα σχολεία!

Η μάχη που δίνουν οι εκπαιδευτικοί να μην μπουν κάμερες στις σχολικές τάξεις, είναι μια μάχη όλης της κοινωνίας γιατί αν ο μαζικός χώρος της εκπαίδευσης μετατραπεί σε εργαστήριο εφαρμογής της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της κατάργησης της ιδιωτικότητας, της τηλεανεργίας και του πανοπτικού ελέγχου, τότε στους υπόλοιπους κοινωνικούς χώρους και ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα εργασίας, το ρολόι του χρόνου θα επιστρέψει στο μεσαίωνα. Κρατάμε ζωντανή την επικοινωνία και την επαφή μας με τους μαθητές μας, διαφυλάσσουμε την πολύτιμη σχέση που αναπτύξαμε με τους γονείς σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη ενάντια στο πολυνομοσχέδιο και την εισβολή του big brother στη σχολική αίθουσα.

  • Άμεση απόσυρση συνολικά της τροπολογίας.
  • Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην εφαρμόσουν την τροπολογία συνολικά, να πάρουν αποφάσεις ενάντια στο μέτρο της ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων. Με το άνοιγμα των σχολείων να οργανώσουν το διδακτικό τους έργο όπως ακριβώς έκαναν πριν την αναστολή λειτουργίας τους.
  • Καλούμε τους συναδέλφους να μη δεχθούν να κάνουν μάθημα με ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη  αναμετάδοση και παρέχουμε πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη.
  • Αποφασίζουμε απεργία-αποχή σε κάθε περίπτωση πιέσεων ή υποχρεωτικής συνολικής ή τμηματικής εφαρμογής της τροπολογίας. Καλούμε τη ΔΟΕ να βγάλει αντίστοιχη απόφαση.
  • Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων και τις Ενώσεις Γονέων, τα συνδικάτα και τους κοινωνικούς φορείς να πάρουν θέση μάχης απέναντι στο πανοπτικό της εκπαίδευσης.
  • Στηρίζουμε το κείμενο υπογραφών για την Κατάργηση της τροπολογίας για live streaming μαθήματα από τις σχολικές αίθουσες.
  • Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς του υπουργείου – Να φύγει τώρα η Υπουργός του αντιεκπαιδευτικού πολυνομοσχεδίου και του big brother!
  • Καλούμε σε μαζική πανεκπαιδευτική και πανκοινωνική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Τετάρτης 13/5, στις 13.00 στα Προπύλαια. Ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό πολυνομοσχέδιο, στον εκπαιδευτικό big brother, στα 24ρια τμήματα, στην αξιολόγηση, στο εξεταστικό κάτεργο, στη διαγωγή κοσμία. Για τα μορφωτικά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα της εργαζόμενης πλειοψηφίας και των παιδιών της. Αμέσως μετά το συλλαλητήριο, οργανώνουμε σύσκεψη συντονισμού Συλλόγων Π.Ε. και ΕΛΜΕ για την κλιμάκωση του αγώνα με πρόταση για νέο συλλαλητήριο την επόμενη εβδομάδα.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.