ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η Πρόοδος» καταγγέλλει την καθυστέρηση της απόδοσης των μισθολογικών κλιμακίων στις/στους αναπληρώτριες/τες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Δ/νση Π.Ε. Πειραιά. Για έναν ακόμα μήνα οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι πληρώθηκαν με μισθούς που δεν ανταποκρίνονται στην προϋπηρεσία ή τους τίτλους σπουδών τους. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών σε συνδυασμό με την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των Δ/νσεων Π.Ε. διαιωνίζει το πρόβλημα.

Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, στις σημερινές όμως συνθήκες όξυνσης της ακρίβειας στην ενέργεια και σε βασικά προϊόντα, οι έτσι κι αλλιώς δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης πολλών συναδέλφων μας γίνονται ακόμα πιο δύσκολες καθώς από την αρχή της πρόσληψής τους εξακολουθούν να αμείβονται με το κατώτατο μισθολογικό κλιμάκιο.

Επισημαίνουμε τη διαρκή ταλαιπωρία στην οποία οι περισσότεροι υποβάλλονται κάθε χρόνο καθώς πρέπει να επαναλαμβάνουν από Δ/νση σε Δ/νση Εκπαίδευσης ξανά και ξανά την ίδια διαδικασία κατάθεσης της προϋπηρεσίας και των τίτλων σπουδών τους. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε μέσω της ελάχιστης διασύνδεσης των Διευθύνσεων Π.Ε. να απλοποιηθεί.

Ο Δ/ντης Εκπαίδευσης στην πρόσφατη (27/1) παράσταση διαμαρτυρίας των συλλόγων του Πειραιά διαβεβαίωνε ότι η απόδοση των μισθολογικών κλιμακίων (αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων)  θα ολοκληρωνόταν περί τα μέσα Φεβρουαρίου. Είμαστε σχεδόν στα μέσα του μήνα και καμιά ένδειξη δεν έχουμε ότι αυτό θα συμβεί. Αντίθετα ο μεγάλος όγκος διαμαρτυριών που δέχεται ο σύλλογος μας προοιωνίζεται την επανάληψη του φαινομένου, τα μισθολογικά κλιμάκια να αποδίδονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Το φαινόμενο είναι παλιό και γνωστό. Η Κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο δεν ενδιαφέρονται για την επαρκή στελέχωση των Δ/νσεων Π.Ε. με το αναγκαίο προσωπικό, ώστε οι μισθολογικές υποχρεώσεις προς τις/τους αναπληρώτριες/τες, να εκπληρώνονται στην ώρα τους! Η πολιτική αυτή είναι μέρος των ίδιων περιοριστικών πολιτικών που αφήνουν τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς και προσωπικό καθαριότητας.

Ο Σύλλογός μας ξεκαθαρίζει ότι, αν στο αμέσως επόμενο διάστημα οι συναδέλφισσες/φοι δεν ενταχθούν στα κλιμάκια που αντιστοιχούν στην προϋπηρεσία ή τους τίτλους σπουδών τους, σε συντονισμό με τους υπόλοιπους συλλόγους του Πειραιά θα οργανώσει κινητοποίηση στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.