Να αποδοθούν άμεσα τα μισθολογικά κλιμάκια στους αναπληρωτές. Κινητοποίηση στη Δ/νση Π.Ε. Πειραιά.

Πέμπτη 3 Μαρτίου στις 2μ.μ.

Συναδέλφισσες/φοι,

μετά από πρωτοβουλία και πρόταση του Συλλόγου μας και σε συμφωνία με όλους τους Συλλόγους της Π.Ε. του Πειραιά θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στη Δ/νση Π.Ε. την Πέμπτη 3 Μαρτίου στις 2 μ.μ., με στόχο την άμεση απόδοση των Μισθολογικών Κλιμακίων στους συναδέλφους αναπληρωτές. Επιπλέον οι Σύλλογοι θα θέσουν το ζήτημα της άδειας ανατροφής των νεοδιόριστων μετά τις εξελίξεις στο ΣτΕ και θα απαιτήσουν την κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η Πρόοδος» καταγγέλλει την καθυστέρηση της απόδοσης των μισθολογικών κλιμακίων στις/στους αναπληρώτριες/τες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Δ/νση Π.Ε. Πειραιά. Για έναν ακόμα μήνα οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι πληρώθηκαν με μισθούς που δεν ανταποκρίνονται στην προϋπηρεσία ή τους τίτλους σπουδών τους. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών σε συνδυασμό με την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των Δ/νσεων Π.Ε. διαιωνίζει το πρόβλημα.

Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, στις σημερινές όμως συνθήκες όξυνσης της ακρίβειας στην ενέργεια και σε βασικά προϊόντα, οι έτσι κι αλλιώς δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης πολλών συναδέλφων μας γίνονται ακόμα πιο δύσκολες καθώς από την αρχή της πρόσληψής τους εξακολουθούν να αμείβονται με το κατώτατο μισθολογικό κλιμάκιο.