Να παραδοθεί στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία ο αναγκαίος τεχνολογικός εξοπλισμός. Η κοροϊδία των 200 ευρώ δεν λύνει κανένα πρόβλημα.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι ισάξια με την δια ζώσης. Αποτελεί κατώτερο υποκατάστατό της, κατάλληλο μονάχα για περιόδους που το σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η γενική αυτή αρχή ισχύει μάλλον για όλες τις περιπτώσεις, αλλά παρουσιάζεται πιο έντονα όσο πιο μικρή είναι η ηλικία των μαθητών. Εξαρτάται επίσης και από το αντικείμενο της μάθησης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ταιριάζει λιγότερο σε ορισμένα αντικείμενα, π.χ. φυσική αγωγή. Για τον λόγο αυτό δεν μπορεί παρά να εφαρμόζεται – ως λύση ανάγκης- σε μακρά χρονικά διαστήματα αναστολής λειτουργίας των σχολείων και όχι σε περιπτώσεις  που τα σχολεία κλείνουν για βραχύ χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις αυτές ο χαμένος χρόνος διδασκαλίας μπορεί ευκολά να αναπληρώνεται με τις κατάλληλες διευθετήσεις του προγράμματος.

Η εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση απαιτεί εξοπλισμό τον οποίο οφείλει ο εργοδότης να παραδώσει στους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί είμαστε κακοπληρωμένοι εργαζόμενοι. Παρόλα αυτά προσφέραμε τον δικό μας εξοπλισμό στην αρχή και την συνέχεια της πανδημίας. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Με τα 200 ευρώ που η κυβέρνηση σχεδιάζει να δώσει στον καθένα μας σε καμία περίπτωση δεν καλύπτεται η αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού. Επιπλέον, η μέθοδος του κουπονιού είναι προφανώς πανάκριβη, εξαιτίας της απότομης αύξησης της ζήτησης που δημιουργείται και της περιορισμένης διαπραγματευτικής δύναμης που έχει ο ατομικός καταναλωτής. Αν αντί για τα κουπόνια, το κράτος αγόραζε τον αναγκαίο εξοπλισμό μέσω ειδικού διαγωνισμού, θα αποφεύγαμε την τεχνητή αύξηση της τιμής που συνεπάγεται η απότομη αύξηση της ζήτησης, ενώ θα μπορούσαμε να πετύχουμε και καλύτερες τιμές αγοράς εξαιτίας του όγκου της συναλλαγής. Σε κάθε περίπτωση με 200 ευρώ εξοπλισμό δεν αγοράζεις. Η χορήγηση του κουπονιού δεν μας βοηθά. Σε έξοδα μας βάζει, αφού ένα στοιχειωδώς επαρκές μηχάνημα κοστίζει τουλάχιστον τα διπλάσια ή τριπλάσια χρήματα.

Τα σχολεία αποτελούν τον χώρο εργασίας των εκπαιδευτικών. Και στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως και για την δια ζώσης διδασκαλία, το υπουργείο οφείλει να εξοπλίσει τα σχολεία με το κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό (Η/Υ, γρήγορο internet), ώστε η τηλεκπαίδευση να παρέχεται από όσους το επιλέγουν απρόσκοπτα και χωρίς εμπόδια  από το χώρο εργασίας τους. Καμιά υποχρέωση δεν έχουν οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν τις οικογενειακές συνδέσεις και τον εξοπλισμό τους για να πραγματοποιείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη ή ασύγχρονη).

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως δεν μπορεί να υιοθετήσει τους χρόνους και την οργάνωση της δια ζώσης. Ήδη τη σχολική χρονιά 20-21 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι 6 καθημερινές διδακτικές ώρες της δια ζώσης  έγιναν 5 στην σύγχρονη εξ αποστάσεως και κάθε διδακτική ώρα περιορίστηκε στο 30λεπτο αντί του παραδοσιακού 45λεπτου. Οι αλλαγές αυτές, αν και αγνοούν τη διάσταση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία εξίσωση μεταξύ δια ζώσης και σύγχρονης εξ αποστάσεως.  Οι σύλλογοι διδασκόντων, στα πλαίσια της παιδαγωγικής αυτονομίας,  θα πρέπει να μπορούν ελεύθερα να οργανώνουν τους χρόνους, τις διάρκειες και τις μορφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όταν είμαστε αναγκασμένοι να την επιστρατεύουμε.

Το πέρασμα από τη δια ζώσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση απαιτεί οργάνωση και προετοιμασία τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και σε ατομικό επίπεδο κάθε εκπαιδευτικού. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται δουλειά εκ μέρους των εκπαιδευτικών και δεν γίνεται αυτόματα με απόφαση του/της υπουργού. Η δουλειά αυτή δεν μπορεί παρά να γίνεται εντός εργασιακού ωραρίου και με την άνεση που απαιτεί η απαιτούμενη αξιοπρέπεια ων εκπαιδευτικών.

Το δημόσιο σχολείο είναι σχολείο για όλα τα παιδιά. Το υπουργείο  πρέπει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη υποδομή (εξοπλισμό, τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, ηλεκτρικό ρεύμα) σε όλα τα σπιτικά των μαθητών.

Αγωνιζόμαστε για:

Α) να αναγνωριστεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως κατώτερο υποκατάστατο της δια ζώσης εκπαίδευσης, το οποίο γενικά  θα πρέπει να αποφεύγεται και να επιστρατεύεται μόνο σε περιπτώσεις πραγματικής ανάγκης.

Β) να παρασχεθεί δωρεάν και με δημόσια χρηματοδότηση σε κάθε συνάδελφο ο αναγκαίος εξοπλισμός για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αυτός να ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα,

Γ) να εξοπλιστούν όλα τα σχολεία με τον αναγκαίο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση τεχνολογικό εξοπλισμό. Εξοπλισμός που έτσι κι αλλιώς είναι χρήσιμος και για την δια ζώσης διδασκαλία,

Δ) να εξασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά διαθέτουν τα αναγκαία μέσα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση,

Ε) να αποδοθεί στους συλλόγους διδασκόντων η αναγκαία ελευθερία οργάνωσης του χρόνου, της διάρκειας και της μορφής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και

ΣΤ) να αναγνωριστεί ο αναγκαίος χρόνος εργασίας για την προετοιμασία και την οργάνωση του περάσματος από τη μία μορφή στην άλλη.

Καλούμε την ΔΟΕ να αναδείξει την κοροϊδία του κουπονιού και μαζί με την ΟΛΜΕ να απαιτήσει πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό τόσο για τα σχολεία όσο και για κάθε συνάδελφο.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.