Οδηγίες για την Απεργία – Αποχή από την ατομική αξιολόγηση και τους μέντορες/ συντονιστές.

Κατεβάστε στο τέλος αυτής της ανάρτησης τις δηλώσεις συμμετοχής στην Απεργία Αποχή από την ατομική αξιολόγηση και τους μέντορες/ συντονιστές.

Συναδέλφισσες/φοι,

Με βάση την απόφαση της ΔΟΕ που επιβεβαιώθηκε εκ νέου με την ομόφωνη απόφαση της 92ης  Γ.Σ. του κλάδου τον περασμένο Ιούνιο στέλνουμε τις παρακάτω οδηγίες για την αποτροπή και ακύρωση της αξιολόγησης και τα απαραίτητα αρχεία (δηλώσεις συμμετοχής στην απεργία αποχή).  

Α. Συνεχίζουμε την ακύρωση της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας με τα Ενιαία κείμενα.

Ο αρχικός πίνακας με τους τίτλους και τους στόχους των σχεδίων δράσης θα αποσταλεί εγκαίρως από την Ομοσπονδία και μαζί θα διαβιβαστούν και τα σχέδια πρακτικών που απαιτούνται για την ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Για την ενιαία στάση όλων των Σχολείων/Νηπιαγωγείων τονίζουμε:

1. Στις συνεδριάσεις στις οποίες θα κληθούν οι Σύλλογοι Διδασκόντων καταθέτουμε τα κείμενα της Ομοσπονδίας για στόχους και τίτλους σχεδίων δράσης, χωρίς καμιά διαφοροποίηση, εξειδίκευση, συμπλήρωση.

2.  Δεν χωριζόμαστε σε ξεχωριστές ομάδες, αλλά όλοι οι εκπαιδευτικοί (όλος ο Σύλλογος διδασκόντων) αποτελούν ενιαία ομάδα, για κάθε στόχο/σχέδιο δράσης, όπως έχει κατατεθεί από την Ομοσπονδία.

3. Καμιά εξειδικευμένη ανάρτηση δεν πρέπει να γίνει από κανένα Σχολείο και κανέναν/καμία εκπαιδευτικό.  

Επισημαίνουμε ότι η ΔΟΕ θα αναλάβει πάλι με ενιαίο τρόπο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, που προβλέπονται τους επόμενους μήνες.

Υπενθυμίζουμε ότι η ιδέα που διαπερνά τα Ενιαία Κείμενα είναι ότι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη δουλειά στα σχολεία βρίσκονται έξω από αυτά, και πάντως όχι στις μικροδιαφορές που μπορεί να υπάρχουν από τάξη σε τάξη ή από σχολείο σε σχολείο. Η συλλογική μας στάση δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο κλάδος δεν θα υπακούσει στη βία, στην ποινικοποίηση των αγώνων, στην κατάργηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας. Ενωμένοι/ες θα υπηρετήσουμε το δημόσιο Σχολείο και τον παιδαγωγικό μας ρόλο.

Β. Για την ατομική αξιολόγηση

  1. Για την αντιμετώπιση του εξωδιδακτικού μέρος της ατομικής αξιολόγησης (δηλαδή όταν ο Σύμβουλος μας καλεί σε συνάντηση για την οργάνωση και αποτίμηση της αξιολογικής διαδικασίας) είναι σε ισχύ και χρησιμοποιούμε την απεργία – αποχή που κήρυξε η Δ.Ο.Ε. (8/2/2023). Με βάση αυτό, βρίσκονται σε ισχύ οι δηλώσεις συμμετοχής στην απεργία-αποχή που έχουμε υπογραφεί από την προηγούμενη χρονιά. Νέες δηλώσεις συμμετοχής στην Απεργία-Αποχή χρειάζεται να υπογράψουν μόνο όσες/όσοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν υπογράψει την περσινή σχολική χρονιά και όσες/όσοι άλλαξαν σχολείο είτε λόγω μετάθεσης, απόσπασης, νέας τοποθέτησης αναπληρωτών/τριών (Προσοχή! Πρόκειται για νέα δήλωση με νέο αριθμό πρωτοκόλλου).
  2. Για την αποτροπή της δυνατότητας του Συμβούλου να μπει στην τάξη και να παρακολουθήσει τον εκπαιδευτικό την ώρα της διδασκαλίας για να τον αξιολόγηση η ΔΟΕ έχει κηρύξει 3ωρες στάσεις εργασίας για το 1ο ή 2ο 3ωρο του προγράμματος των σχολικών μονάδων από τη Δευτέρα 11/9/2023 μέχρι και την Παρασκευή 29/9/2023 όπως επίσης και επιπλέον στάση εργασίας που καλύπτει το ολοήμερο και διευρυμένου ωραρίου (14:00 – 17:30), στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της». Για τους επόμενους μήνες θα προκηρυχθούν και θα κοινοποιηθούν νέες στάσεις εργασίας.

Γ. Για τους μέντορες και τους ενδοσχολικούς συντονιστές

Είναι σε ισχύ η απεργία – αποχή που έχει κηρύξει η Δ.Ο.Ε. (12/9/2022). Με βάση αυτό, βρίσκονται σε ισχύ οι δηλώσεις συμμετοχής στην απεργία-αποχή που έχουν υπογραφεί από την προηγούμενη χρονιά. Νέες δηλώσεις συμμετοχής στην Απεργία-Αποχή χρειάζεται να υπογράψουν μόνο όσες/όσοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν υπογράψει την περσινή σχολική χρονιά και όσες/όσοι άλλαξαν σχολείο είτε λόγω μετάθεσης, απόσπασης, νέας τοποθέτησης αναπληρωτών/τριών (προσοχή! Πρόκειται για νέα δήλωση με νέο αριθμό πρωτοκόλλου).

Υπενθυμίζουμε ότι η απεργία αποχή συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει όλους/όλες από κάθε πειθαρχική ευθύνη. Η δήλωση συμμετοχής στην απεργία αποχή θωρακίζει τους/τις εκπαιδευτικούς με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη συνδικαλιστική μορφή πάλης.

Καλούμε:

Τους συναδέλφους που δεν έχουν υπογράψει ή που άλλαξαν σχολείο να υπογράψουν μαζικά τις δηλώσεις συμμετοχής στην Απεργία-Αποχή από την ατομική αξιολόγηση και τους μέντορες/ συντονιστές

– Τους/τις συναδέλφους να μην αποδεχτούν τον ορισμό τους ως μέντορες ή ενδοσχολικοί συντονιστές, συμμετέχοντας στην απεργία-αποχή. Να μην αποδεχτούν καμία συμμετοχή σε αυτό το ιεραρχικό θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης είτε ως μέντορες/συντονιστές είτε ως «κατώτεροι» στην αξιολογική ιεραρχία. Να συνεχίσουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο της δημοκρατικής παιδαγωγικής λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων σε ισότιμη και δημοκρατική βάση και με μοναδικό κριτήριο την πρόοδο των μαθητών τους.

Τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να μην ορίσουν παιδαγωγικούς συμβούλους-μέντορες και ενδοσχολικούς συντονιστές, συμμετέχοντας στην απεργία-αποχή. 

Τους/τις εκπαιδευτικούς να μην καταθέσουντίποτε στον «ηλεκτρονικό φάκελο» της αξιολόγησης.

– Τους συλλόγους διδασκόντων να συμμετάσχουν μαζικά στις 3ωρες στάσεις εργασίας της ΔΟΕ στην περίπτωση που αξιολογητής έρθει στη σχολική μονάδα για αξιολόγηση νεοδιόριστου συναδέλφου. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνουμε έγκαιρα το Δ.Σ. του Συλλόγου.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.