Ολομέλεια Προέδρων της ΔΟΕ: Ιστορικές στιγμές! Ιστορικές αποφάσεις!

Ενημέρωση για την απόφαση της ολομέλειας προέδρων της ΔΟΕ και οδηγίες για τα επόμενα βήματα

Συναδέλφισσες/φοι,

Η ολομέλεια των προέδρων της ΔΟΕ που πραγματοποιήθηκε εχθές 1/4/2024 αποφάσισε την επαναπροκήρυξη της Απεργίας -Αποχής από την ατομική αξιολόγηση. Τι επόμενες ώρες κατατίθεται το νέο εξώδικο και άμεσα θα σταλούν οδηγίες από την ομοσπονδία για τη νέα δήλωση συμμετοχής στην Απεργία-Αποχή.

Οι περισσότεροι από 12.000 εκπαιδευτικοί που έδωσαν το παρόν στον ιστορικό γύρο έκτακτων γενικών συνελεύσεων των προηγούμενων ημερών, οι σχεδόν 70 σύλλογοι που εμφανίστηκαν στη χθεσινή ολομέλεια των προέδρων με αποφάσεις για εκ νέου κήρυξη της απεργίας αποχής έπιασαν τόπο, επανέφεραν την ομοσπονδία σε αγωνιστική ρότα για την υπεράσπιση:

  • του Δημόσιου Σχολείου απέναντι στην εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης,
  • της παιδαγωγικής ελευθερίας των εκπαιδευτικών απέναντι στον επιθεωρητισμό, τη χειραγώγηση του εκπαιδευτικού έργου, τα δεσμά της αξιολόγησης,
  • της υπόστασης των ίδιων των σωματείων και του δικαιώματος στην απεργία απέναντι στην τρομοκρατία, τις απειλές, τον διοικητισμό και τον  αυταρχισμό του ΥΠΑΙΘΑ.

Οι εκπαιδευτικοί μίλησαν συνεχίζουμε τον αγώνα  ο αγώνας μέχρι τη νίκη!

ΠΡΟΣΟΧΗ!

  1. Συνεχίζουμε να υπογράφουμε και την καταθέτουμε για να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου τη δήλωση συμμετοχής στη απεργία αποχή που έχει κηρύξει ο σύλλογός μας, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 1/4/2024. Η απεργία αποχή του συλλόγου μάς καλύπτει για το νεκρό διάστημα που σύμφωνα με το νόμο απαιτείται από την προκήρυξη μέχρι την ενεργοποίηση της νέας απεργίας αποχής της ΔΟΕ. Ταυτόχρονα μας καλύπτει και για την περίπτωση που το ΥΠΑΙΘ προσφύγει και πάλι στα δικαστήρια εναντίον της ΔΟΕ και με συνοπτικές διαδικασίες κηρύξει και την νέα απεργία αποχή παράνομη.
  • Σύντομα θα φτάσει στα σχολεία και η νέα δήλωση συμμετοχής στην απεργία αποχή που θα κηρύξει η ΔΟΕ με βάση την απόφαση της ολομέλειας προέδρων. Είναι αυτονόητο ότι υπογράφουμε και την νέα δήλωση και την καταθέτουμε στο πρωτόκολλο του σχολείου μας. Αναμένουμε άμεσα οδηγίες από την ομοσπονδία.
  • Οι νεοδιόριστες/οι που καλούνται να αξιολογηθούν για το στάδιο Α ή το στάδιο Β, αν και όταν τους/τις καλέσει – ορίσει προθεσμία συμπλήρωσης στοιχειών στην πλατφόρμα ο/η αξιολογητής/τριά τους, απαντούν ως εξής:

«Σας ενημερώνω ότι με την υπ’ αριθμ. ……. (εδώ να γράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ομαδικής δήλωσης συμμετοχής στην Απεργία – Αποχή στο κάθε σχολείο) δήλωση μου συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά  «Η Πρόοδος» (ή η ΔΟΕ (όταν ενεργοποιηθεί η νέα απεργία-αποχή), από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023«Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και την 118891/ΓΔ5/23-10-2023 και την μεταγενέστερη 41539/ΓΔ5/ 17-1-2024 την υπό στοιχεία 28857/Ε3 της 20 – 3 – 2024 και  την μεταγενέστερη με αριθμ. 29287/Ε3/20-3-2024  και κάθε άλλης κανονιστικής πράξεως που εκδόθηκε ή θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή και κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν. 4692/2020 και των άρθρων 56 έως 83 και 97 ν. 4823/2021 που σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.). 

Ο/Η εκπαιδευτικός: 

Ονοματεπώνυμο: …………… Ειδικότητα:……………  Σχολείο: ……………

  • Οι διευθυντές/ντριες, προϊστάμενές/οι δεν προχωρούν σε καμιά ενέργεια που αφορά είτε το Α είτε  Β στάδιο
  • Οι διευθυντές/ντριες, προϊστάμενες/οι που καλούνται να αξιολογήσουν με βάση το στάδιο Β, απαντούν στο ενημερωτικό́ έγγραφο οδηγιών που τους αποστέλλεται από́ τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως εξής:

«Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, σας ενημερώνω ότι συμμετέχω στην απεργία αποχή́ που έχει προκηρύξει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η Πρόοδος» (ή η ΔΟΕ όταν ενεργοποιηθεί η νέα απεργία-αποχή) και έχω υπογράψει σχετική́ δήλωση συμμέτοχης η οποία έλαβε τον υπ. αριθμ. ….. αριθμό πρωτοκόλλου της σχολικής μονάδας» και, εάν τους ζητηθεί́, στέλνουν αντίγραφο της δήλωσης».

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.