ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Σημείωση από τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας:

Οι υπερσύνδεσμοι των παρατάξεων που δραστηριοποιούνται στον σύλλογό μας παραπέμπουν στα ιστολόγια που οι ίδιες οι παρατάξεις υπέδειξαν. Στις περιπτώσεις που ο υπερσύνδεσμος επιστρέφει στην ιστοσελίδα του συλλόγου είναι γιατί με ευθύνη των παρατάξεων δεν έχουν υποδειχθεί οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ιστολογίων τους.


ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

ΔΑΚΕ Π.Ε.
ΔΗ. ΣΥ. Π.Ε.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π.Ε.
Π.Α.Μ.Ε. ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΕΡΑ Π.Ε.
ΑΕΕΚΕ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ