ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Β’ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (6/6/23)

Η τακτική Γ.Σ. του συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την

Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, στις 6:30 μ.μ

στα 9ο και 11ο Δημ. Σχ. Πειραιά

(Θεσσαλονίκης 71 & Ψαρρών)

Καλούμε όλες και όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στη Γενική μας Συνέλευση. Οι αποφάσεις που θα πάρουμε θα συμβάλουν στην οργάνωση του αγώνα για τη βελτίωση του δημόσιου σχολείου και της θέσης του εκπαιδευτικού. Γι’ αυτό η συμμετοχή όλων των συναδέλφων είναι απαραίτητη.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν ΜΟΝΟ όσα μέλη είναι ταμειακά τακτοποιημένα, δηλαδή όσοι έχουν υπογράψει τις σχετικές καταστάσεις (και τους έχει παρακρατηθεί η συνδρομή) ή όσοι έχουν πληρώσει μετρητοίς. Όσοι από τους συναδέλφους (αποσπασμένοι και αναπληρωτές) δεν έχουν πληρώσει καθόλου ή έχουν πληρώσει μέρος μόνο της συνδρομής τους πρέπει να πληρώσουν και το υπόλοιπο ως και την ημέρα της Γ.Σ. στον ταμία του συλλόγου.

Στην Γ.Σ. θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για μια σειρά ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και της εργασίας μας (αξιολόγηση, εργασιακά δικαιώματα, μισθολογικά, διορισμοί, ωράριο Νηπιαγωγών, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, θέματα περιεχομένου της εκπ/σης κ.α.)

Προτεινόμενη Ημερήσια Διάταξη:

18.30 : Προσέλευση

18:30- 18:45: Εκλογή προεδρείου

18:45 – 19.00: Εισήγηση Δ.Σ. (15΄)

19.00- 20.00: Συζήτηση και προτάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της 92ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Εισήγησης του Δ.Σ. (1 ώρα)

20.00 – 20.15: Δευτερολογία του Προέδρου (15΄)

20.15 – 20.45: Ψηφοφορίες:  Προτάσεις – Ψηφίσματα. (30΄)

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.