ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ


Για την καλύτερη ενημέρωση του Συλλόγου παρακαλούμε τους/τις Διευθυντές – Διευθύντριες των Δημοτικών και τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων που τα σχολεία τους ολοκληρώνουν τη διαδικασία να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα πληροφόρησης.

  1. Επιλέξτε σχολική μονάδα
  2. Συμπληρώστε το αντίστοιχο πεδίο ανάλογα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας.
  3. Πατήστε “Υποβολή”