ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Β’ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (23/5/18)

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΔΥ)

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καλούμε στην συγκέντρωση υπογραφών ώστε να μην ψηφιστεί το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Αν ψηφιστούν οι νέες αυτές αντιλήψεις και αλλαγές του Υπουργείου διακυβεύεται το δικαίωμα έγκαιρης αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία από εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τη διεθνή αλλά και την έως τώρα ελληνική πρακτική. Πλέον ανατίθεται η όλη ευθύνη στους εκπαιδευτικούς των σχολείων με το πρόσχημα της ενταξιακής εκπαίδευσης. Η επιτυχία ή αποτυχία οποιασδήποτε παρέμβασης χρεώνεται ξεκάθαρα στους εκπαιδευτικούς και στο ίδιο το παιδί. Η ίδρυση των ΚΕΣΥ απομονώνει και οδηγεί σε αποτυχία τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία καθώς η αξιολόγηση τους και η υποστήριξη τους θα πραγματοποιείται από τα ΚΕΣΥ μόνο και εφόσον έχουν προηγηθεί πολυδαίδαλες διαδρομές και η όποια παρέμβαση έχει αποτύχει.

Η κατάργηση των ΚΕΔΔΥ θα οδηγήσει οικογένειες και μαθητές σε φορείς αξιολόγησης και διάγνωσης εκτός εκπαίδευσης, ιατρικοκεντρικούς επί το πλείστον, ιδιωτικούς. Η αγωνία της οικογένειας θα απαντάται με οικονομικό αντίτιμο. Το ερώτημα για το πώς θα συνδέονται οι ιατρικοκεντρικοί φορείς με τα σχολεία αφού δεν έχουν και δεν οφείλουν να έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό δεν φαίνεται να απασχολεί τους εμπνευστές της διάλυσης των ΚΕΔΔΥ.

Το Υπουργείο παιδείας φαίνεται ότι αγνοεί ή ακόμα χειρότερα αδιαφορεί για βασικές αρχές της ειδικής εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως ότι: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίς οργανωμένες και εξειδικευμένες στην ειδική εκπαίδευση, δομές αξιολόγησης και υποστήριξης τους, όπως είναι τα ΚΕΔΔΥ. Σε καμία περίπτωση τα σχέδια κάποιων για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της ειδικής εκπαίδευσης με προγράμματα ΕΣΠΑ δεν θα φέρουν αναβάθμιση, βελτίωση της ποιότητας και βιωσιμότητας της ειδικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αντίθετα συνεχίζεται η υποτίμηση της και η εκμετάλλευση της από τους δήθεν ειδικούς που περιβάλουν κάθε φορά το Υπουργείο Παιδείας και που αναλαμβάνουν με το αζημίωτο «να ταχτοποιήσουν» τον ευαίσθητο αυτό χώρο.

Διαμαρτυρόμαστε και αντιστεκόμαστε λέγοντας: Ο Χ Ι

• Στην κατάργηση ή στη συγχώνευση των ΚΕΔΔΥ

• Στην εξάρτηση και στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών αξιολόγησης, διάγνωσης και υποστήριξης από πελατειακά συστήματα

• Στην απαξίωση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στην υποβάθμιση της ένταξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση

• Στην εκμετάλλευση και ομηρία των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία και των οικογενειών τους

Καλούμε όλους να υπογράψουν στο ψήφισμα ενάντια στην κατάργηση των ΚΕΔΔΥ