ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Να αποκατασταθεί η ισονομία στον κλάδο. Να προσδιορίζεται το ωράριο των νηπιαγωγών με βάση την προϋπηρεσία και όχι την οργανικότητα των νηπιαγωγείων

Συναδέλφισσες/φοι,

το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η Πρόοδος» αποφάσισε τη συμμετοχή και στήριξη του συλλόγου μας στη δικαστική προσφυγή που έχει κατατεθεί στο ΣτΕ για τη διεκδίκηση της μείωσης του διδακτικού ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών μετά τα 10 χρόνια προϋπηρεσίας ανεξάρτητα από την οργανικότητα του σχολείου. 

Η προσφυγή αφορά το ωράριο των συναδέλφων που υπηρετούν σε ολιγοθέσια νηπιαγωγεία (που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων) καθώς και στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία. Για το σκοπό αυτό κατατέθηκε στο δικηγορικό γραφείο που έχει αναλάβει την υπόθεση η σχετική φόρμα-δήλωση συμμετοχής στην προσφυγή καθώς και το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή μας (10€).

Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών τα τελευταία χρόνια αυξάνεται σταδιακά άλλοτε κατά ένα τέταρτο, κι άλλοτε κατά μισή ώρα, με τελευταία την αύξηση κατά μια διδακτική ώρα. Οι νηπιαγωγοί δεν έχουν κενά ή διαλείμματα, είναι διαρκώς επιφορτισμένες με την επίβλεψη των παιδιών και εργάζονται σήμερα περισσότερες ώρες απ’ όλους τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση. Κι όλα αυτά σε τμήματα με έως και 25 νήπια και προνήπια!

Σήμερα το διδακτικό ωράριο της μεγάλης πλειοψηφίας των νηπιαγωγών είναι 25 ώρες την εβδομάδα και ρυθμίζεται κατ’ αναλογία προς το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία. Επομένως δεν υπολογίζεται -όπως για όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς- με βάση με τα χρόνια υπηρεσίας αλλά με βάση την οργανικότητα των νηπιαγωγείων που υπηρετούν.

Στις περιπτώσεις μάλιστα που οι νηπιαγωγοί ασκούν και διοικητικά καθήκοντα, παραβιάζεται ακόμα και το εργασιακό τους ωράριό που στην πραγματικότητα ξεπερνάει κατά πολύ τις 6 ώρες. Οι Προϊστάμενοι/ες Ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων έχουν πλήρες διδακτικό ωράριο 25 ωρών και ταυτόχρονα όλη τη διοικητική εργασία χωρίς μείωση ωραρίου. Η διεκπεραίωση του διοικητικού έργου δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί στη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου και  συνεπάγεται πολλές ώρες απλήρωτης υπερωριακής απασχόλησης, τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα.

– Καλούμε το ΥΠΑΙΘΑ να αποκαταστήσει άμεσα την αδικία.

– Καλούμε τη  ΔΟΕ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινηματικές και νομικές ενέργειες για την άρση της ανισότητας μεταξύ των μελών της, ως προς το δικαίωμα της εργασίας και του δίκαιου υπολογισμού του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών γενικότερα.

– Προτείνουμε τη διοργάνωση συγκέντρωσης έξω από το ΣτΕ την ημέρα εκδίκασης της προσφυγής.

Απαιτούμε – διεκδικούμε:

  • Εφαρμογή του νόμου και για όλα τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία με μείωση του ωραρίου των νηπιαγωγών που υπηρετούν σ’ αυτά, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα.
  • Ο χρόνος υποδοχής, αποχώρησης, διαλείμματος (καθημερινής εφημερίας) και σίτισης των νηπίων να συνυπολογίζεται στον διδακτικό χρόνο, καθότι οι νηπιαγωγοί δεν επιτηρούν απλώς τους μαθητές, αλλά διδάσκουν βασικές δεξιότητες και στάσεις ζωής.
  • Έως ότου πραγματοποιηθεί η μείωση του ωραρίου να αναγνωρίζονται ως υπερωριακές οι ώρες επιπλέον απασχόλησης και να αποζημιώνονται ως τέτοιες.
  • Ενίσχυση των νηπιαγωγείων με βοηθητικό προσωπικό για να επικουρούν το έργο των συναδέλφων νηπιαγωγών.
  • Ευρύ πρόγραμμα δημόσιας σχολικής στέγης ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες και να αντικατασταθούν οι λυόμενες προκατασκευασμένες αίθουσας που στεγάζουν δημόσια νηπιαγωγεία.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.