ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι εκλεγμένοι στα Δ.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η Πρόοδος» καταγγέλλει την παράνομη περικοπή της διδακτικής προϋπηρεσίας των συναδέλφων αναπληρωτριών Ευαγγελίας Δινοπούλου και Ελεάνας Μαργαρίτη που έκαναν χρήση των προβλεπόμενων από τον ν. 1264/82 βραχυχρόνιων συνδικαλιστικών αδειών.

Το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και ενιαίο για όλους τους εκπαιδευτικούς είτε αυτοί εργάζονται ως μόνιμοι είτε ως αναπληρωτές. Αυτό το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να τηρούν τόσο οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όσο και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας αποδίδοντας στους συναδέλφους αναπληρωτές τις βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που δικαιούνται και προσμετρώντας την προϋπηρεσία που αντιστοιχεί σ’ αυτές. Οι όποιες δικαιολογίες και αιτιάσεις που διατυπώνονται από τη διοίκηση και από το τμήμα διορισμών του Υπουργείου Παιδείας δεν έχουν καμία λογική ή νομικού χαρακτήρα βάση.

Είναι απαραίτητο, με το άνοιγμα του συστήματος του ΟΠΣΥΔ για την καταμέτρηση των προϋπηρεσιών εντός του 2020, η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής που παρανόμως στέρησε την προϋπηρεσία από τις παραπάνω συναδέλφισσες- μέλος του Δ.Σ. τις ΔΟΕ η πρώτη και πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε Άνω Λιοσίων η δεύτερη- να άρει την άδικη αυτή πράξη.

Ταυτόχρονα οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου υπηρετούν φέτος αναπληρωτές εκπαιδευτικοί – μέλη των Δ.Σ. πρωτοβάθμιων συλλόγων και ειδικότερα η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, στην οποία υπηρετεί ο αναπληρωτής Παναγιώτου Χρήστος μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να φροντίσουν να μην επαναληφθούν παρόμοιες ενέργειες και να προσμετρήσουν το σύνολο της προϋπηρεσίας που αντιστοιχεί στις βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που δικαιούνται οι συνάδελφοι.

Απαιτούμε να μην αμφισβητηθεί το νομικά κατοχυρωμένο πλαίσιο προστασίας της συνδικαλιστικής δράσης και την προσμέτρηση της διδακτικής προϋπηρεσίας των αναπληρωτών συναδέλφων όπως ακριβώς συμβαίνει με όλους τους μόνιμους συναδέλφους οι οποίοι κάνουν χρήση αυτών των διευκολύνσεων στο πλαίσιο άσκησης των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων.

Διεκδικούμε πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα για τους αναπληρωτές. Πλήρη εξομοίωση όλων των αδειών σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (κανονικές, αναρρωτικές, μητρότητας, επαπειλούμενης κύησης, φοιτητικές κ.λπ.) με αποδοχές, προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.