ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ 9ου ΚΑΙ 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Την Τρίτη 29/06/2021 πραγματοποιήθηκε, ύστερα από πρόσκληση του συλλόγου μας, σύσκεψη στο χώρο των 9 και 11 δημοτικών σχολείων για να εξετάσουμε την προσφερόμενη δυνατότητα μερικής αποσυμφόρησης του σχολικού συγκροτήματος μέσα από την αξιοποίηση των τεσσάρων λυόμενων αιθουσών που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε γειτονικό  οικόπεδο στην οδό Σαλαμίνος.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος η αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Πειραιά κα Αλιγιζάκη, ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κος Μακρής, οι διευθύντριες των δημοτικών σχολείων και οι προϊσταμένες των νηπιαγωγείων του συγκροτήματος, οι σύλλογοι γονέων των δημοτικών σχολείων, εκπαιδευτικοί των οικείων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Στη σύσκεψη είχε κληθεί ο Διευθυντής ΠΕ Πειραιά αλλά δεν παρέστη λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι τα προβλήματα συνύπαρξης περισσότερων από 600 μαθητών και ταυτόχρονα η έλλειψη χώρων στο συγκρότημα είναι μεγάλα και δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό έργο.  Συμφώνησαν επίσης ότι είναι αναγκαία η αναζήτηση μόνιμων λύσεων για τα παραπάνω προβλήματα. Ωστόσο οι νηπιαγωγοί και οι σύλλογοι γονέων απέρριψαν ως απαράδεκτη τη λύση της μεταφοράς τριών τμημάτων νηπιαγωγείων στις λυόμενες αίθουσες που τοποθετήθηκαν στο οικόπεδο της οδού Σαλαμίνος. Οι ενστάσεις και οι διαφωνίες αφορούσαν την καταλληλότητα των συγκεκριμένων αιθουσών.

Η αντιδήμαρχος Παιδείας δήλωσε κατηγορηματικά ότι για να συζητήσει τη μεταφορά νηπιαγωγείου στο συγκεκριμένο χώρο πρέπει να δεχτεί αίτημα από τη Διεύθυνση ΠΕ Πειραιά. Δήλωσε επίσης ότι έχουν τοποθετηθεί 17 ίδιες αίθουσες στην περιοχή ευθύνης του Δήμου και θα στεγάσουν μαθητές την επόμενη σχολική χρονιά. Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής δεσμεύτηκε ότι εφόσον αποφασιστεί η μετεγκατάσταση κάποιου νηπιαγωγείου η Σχολική Επιτροπή θα στηρίξει με κάθε τρόπο την απόφαση αυτή.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ΠΕ Πειραιά σε επικοινωνία του με το σύλλογό μας, ανταποκρινόμενος στο αίτημά μας για 15 μαθητές σε κάθε τμήμα στην περίπτωση που μεταφερθεί εκεί κάποιο νηπιαγωγείο, δεσμεύτηκε ότι στις τέσσερις λυόμενες αίθουσες θα στεγαστούν το πολύ 70 μαθητές και ότι τα τρία τμήματα θα γίνουν τέσσερα.

Ο σύλλογος μας δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη του την γνώμη των άμεσα ενδιαφερόμενων συναδέλφων νηπιαγωγών και γονέων. Οι όποιες διαφορετικές εκτιμήσεις για την καταλληλότητα και την ασφάλεια της προσφερόμενης προσωρινής λύσης, δεν αναιρούν το γεγονός ότι πρόκειται για μια προσωρινή λύση ανάγκης. Συνεπώς, εκείνοι που καλούνται να την βιώσουν θα πρέπει να την αποδέχονται.

Ο σύλλογός μας θα συνεχίσει να διεκδικεί λύσεις για τα προβλήματα των συγκεκριμένων σχολείων όπως και όλων των σχολείων της περιοχής ευθύνης μας. Ταυτόχρονα θα εξετάζει και θα συζητά κάθε υπαρκτή λύση η οποία θα διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία με κριτήριο τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Επισυνάπτουμε την απόφαση των εκπαιδευτικών του 11ου Δημοτικού Σχολείου καθώς και τη θέση των συναδελφισσών νηπιαγωγών για τα συγκεκριμένα προβλήματα.