ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οργανικές θέσεις, μόνιμη και σταθερή εργασία για όλες/όλους τις/τους εκπαιδευτικούς της Π. Ε.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γ. Σ. των μελών του συλλόγου μας τονίζουμε για άλλη μια φορά την άμεση αναγκαιότητα σύστασης οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες στο δημοτικό σχολείο.

Αυτή την στιγμή στην Π.Ε. για δύο ειδικότητες εκπαιδευτικών που επί χρόνια προσφέρουν διδακτικό έργο στα Δημοτικά Σχολεία, τους εκπαιδευτικούς ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών) και ΠΕ91 (Θεατρικής Αγωγής), δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες οργανικές θέσεις με αποτέλεσμα, αν δεν αποτυπωθούν υπηρεσιακά οι οργανικές θέσεις των παραπάνω ειδικοτήτων να μην μπορούν να γίνουν και ανάλογοι μόνιμοι διορισμοί.

Η πολιτική της αδιοριστίας, των περικοπών αλλά και οι νόμοι που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν επιδεινώσει και υποβαθμίσει τη δημόσια εκπαίδευση. Θεωρούμε πως η έλλειψη οργανικών θέσεων αποτελεί μέγιστη απαξίωση για τον κλάδο μας, όλους τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. και ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς εικαστικών και θεατρικής αγωγής που επί χρόνια είναι καταδικασμένοι να εργάζονται σε συνθήκες επισφαλούς εργασίας ως αναπληρωτές καλύπτοντας οργανικά και όχι λειτουργικά κενά.

Ταυτόχρονα, υποστηρίζουμε έναν ολότελα διαφορετικό τρόπο από το σημερινό κατακερματισμένο αναλυτικό πρόγραμμα, για την ένταξη όλων των διδακτικών αντικειμένων στην ενιαία διδασκαλία που θα υπηρετεί το παιδί και τις ανάγκες του και θα στηρίζεται στον/στην δάσκαλο/α και τις υπάρχουσες σήμερα ειδικότητες (επιπλέον ειδικότητες, πέραν των υπαρχουσών, στο δημοτικό σχολείο δεν χρειάζονται). Σε αυτό το πλαίσιο,  τα μαθήματα της αισθητικής αγωγής, ειδικά  στις μικρότερες ηλικίες, πρέπει να διαπερνούν τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, να εντάσσονται αρμονικά σε ένα ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα, σε ένα ενιαίο μορφωτικό σχέδιο, να διαπερνούν όλες τις διδακτικές ώρες, να προγραμματίζονται και να διδάσκονται, αξιοποιώντας: Την αυτοτελή διδασκαλία, τις εργαστηριακές ώρες, την παράλληλη διδασκαλία, τη συνδιδασκαλία και τους ομίλους ειδικών ενδιαφερόντων.

Στη βάση αυτή διεκδικούμε:

  • την άμεση σύσταση Οργανικών θέσεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τις/τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών) και ΠΕ91(Θεατρικής Αγωγής) οι οποίες θα υπολογιστούν στη βάση των λειτουργικών αναγκών των σχολείων
  • την επιπλέον σύσταση οργανικών θέσεων για τους συναδέλφους μας ΠΕ06 (Αγγλικής) και ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής) οι οποίες θα υπολογιστούν στη βάση των λειτουργικών αναγκών των σχολείων, ώστε να καταλάβουν οργανικές θέσεις και όσοι/όσες από τους συναδέλφους μας (Αγγλικής και Φυσικής Αγωγής) παραμένουν στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ,
  • Να ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ το προσοντολόγιο έκτρωμα – ν. 4589/2019. Μαζικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών – Διορισμός/Μονιμοποίηση εδώ και τώρα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ με βάση το πτυχίο και ολόκληρη την προϋπηρεσία!
  • πλήρη εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων – αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.